Rządowy program refundacji in vitro w Polsce 2013-2016 - najważniejsze założenia i zapisy

W Polsce procedura in vitro została po raz pierwszy objęta finansowaniem ze środków publicznych w 2013 roku. Wówczas został wdrożony Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016. Dzięki niemu urodziło się ponad 22 000 dzieci. Tak zwany rządowy program in vitro obowiązywał od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście

Wysokość refundacji in vitro w ramach rządowego programu

W ramach programu zakwalifikowana para mogła skorzystać z finansowania maksymalnie trzech cykli zapłodnienia in vitro. Jeden cykl in vitro został wtedy wyceniony przez resort zdrowia na maksymalnie 7 510 zł. Leczenie niepłodności w ramach programu odbywało się wyłącznie w ośrodkach, które były jego realizatorami tzn. zawarły odpowiednią umowę na realizację programu z ministrem zdrowia. W umowach została określona wysokość środków przeznaczonych na leczenie niepłodności metodą in vitro.

O udziale w programie decydowała kolejność zgłoszenia się pary do realizatora i przeprowadzenia kwalifikacji. Wyjątkiem były osoby z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych, bowiem im przysługiwało pierwszeństwo. Rozpoczęcie kolejnego cyklu w ramach programu następowało najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego - o ile nie pojawiły się przeciwwskazania natury medycznych. Warto również zwrócić uwagę, że kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórek jajowych nie mógł być wykonany bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków.

Jakie obowiązywały kryteria kwalifikacji do programu?

Zgodnie z wytycznymi z programu mogły skorzystać pary u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, a kobieta w dniu zgłoszenia do programu nie ukończyła 40 lat.

Wskazania do zapłodnienia in vitro

Czynnik żeński:

 • Czynnik jajowodowy:

  • u pacjentek z trwałym uszkodzeniem jajowodów
  • u pacjentek zdyskwalifikowanych z powodu braku szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności
  • u pacjentek z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej
 • czynnik jajnikowy niepłodności: brak po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania

 • Endometrioza

  • I, II stopień
  • III, IV stopień
 • Niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna)

  • U kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące
  • U kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy

Czynnik męski:

 • W przypadku stwierdzenia gęstości plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,

 • W przypadku stwierdzenia gęstości plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące.

Co wykluczało z udziału w rządowym programie in vitro?

Jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjentów, nie zostaną oni zakwalifikowani do programu. Zatem są to następujące kryteria:

 • Brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów,
 • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulacje jajeczkowania: (hormon folikulotropowy powyżej 15 mU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/ml);
 • Nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, w konsekwencji nie udało się pozyskać komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • Nawracające utraty ciąż w tym samym związku,
 • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • Brak macicy.

Efekty rządowego programu refundacji in vitro

Na początku prognozowano, że w ramach rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego leczyć się będzie 15 tys. par. Jak wynika z danych zebranych do 31 grudnia 2019 roku odnotowano 22 188 urodzeń żywych u 19 617 par. Oznacza to, że na jedną parę przypadało średnio 1,13 dziecka. Natomiast łączny koszt realizacji programu wyniósł 244 053 500 zł (98,7 proc. planowej kwoty – 247 199 500 zł).

  Założenia programu finansującego in vitro z budżetu

  Głównym celem programu było zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia albo nie istnieją inne metody jej leczenia. Przed wdrożeniem programu pary mające problemy z płodnością, które uniemożliwiały uzyskanie ciąży, mogły liczyć na dofinansowanie tylko do niektórych elementów terapii niepłodności. Obowiązujące wówczas akty prawne nie dawały narzędzi, aby leczenie w całości odbywało się ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę koszt procedur in vitro, nie każdy więc mógł skorzystać z tej metody terapii w ramach komercyjnych usług medycznych. Powodowało to, że realny dostęp do in vitro był osiągalny tylko dla niewielu par. W związku z tym stworzono i przyjęto program mający poprawić pogarszające się wskaźniki demograficzne oraz eliminować nierówności w dostępie do leczenia niepłodności technikami zapłodnienia pozaustrojowego. Poza tym dawał szansę na urodzenie potomstwa pacjentom, u których inne możliwość terapeutyczne się wyczerpały lub nie istnieją.

  Oprócz kluczowego zamierzenia - omówionego powyżej, program miał również cele pośrednie, tj.:

  • obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych,
  • zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności pacjentom,
  • zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności,
  • osiągnięcie poprawy trendów demograficznych.

  Zakres pomocy niepłodnym parom

  Już wtedy bardzo dużo mówiło się w przestrzeni publicznej o niżu demograficznym, problemie zastępowalności pokoleń oraz o przyczynach, dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Oprócz kwestii socjalnych, dochodzą problemy ze zdrowiem, ponieważ wiele par nie może uzyskać ciąży z powodu niepłodności. W ramach istniejących wówczas ram prawnych niektóre etapy leczenia mogły być zrealizować ze środków publicznych, jak:

  • poradnictwo położnicze i ginekologiczne,
  • procedury diagnostyczne (ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • zachowawcze leczenie farmakologiczne,
  • leczenie chirurgiczne,
  • proste techniki rozrodu wspomaganego rozrodu (inseminacja).

  Natomiast poza programem dofinansowania pozostały zaawansowane techniki rozrodu wspomaganego medycznie (ART – Assisted Reprocductive Techniques), a w tym:

  • zapłodnienie in vitro (IVF-ET),
  • mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej (ICSI),
  • mikroiniekcja z użyciem plemników uzyskanych podczas biopsji najądrza (ICSI-PESA) lub jądra (ICSI-TESA).

  Dlaczego in vitro powinno być refundowane?

  Wskazywano, że w Polsce od wielu lat z powodzeniem stosuje się leczenie metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Pomimo tego właśnie z powodów finansowych dostęp do in vitro jest ograniczony. Za tym, aby było ono w pełni refundowane, przemawia kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, dla wielu niepłodnych par, po tym jak dotychczas stosowane leczenie okazuje się niewystarczające, techniki wspomaganego rozrodu są jedyną i ostatnią szansą, aby spełnić marzenia o rodzicielstwie. Ponadto zapłodnienie pozaustrojowe to medyczna procedura, którą cechuje:

  • skuteczność,
  • bezpieczeństwo,
  • wysoka efektywność kosztowa.

  Przez to, że niepłodność jest poważnym problemem, który eskaluje, stosowanie skutecznego leczenia i pomoc parom w uzyskaniu ciąży to absolutny priorytet. Dlatego wdrażanie ustaw, programów regulujących zakres finansowania procedur, w tym in vitro, a więc zapewnienie wsparcia parom, powinno stanowi bardzo ważny krok w kierunku poprawienia obecnej sytuacji demograficznej w Polsce.

  Pełen zakres Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 znajduję się poniżej: