Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Szczecin

Dofinansowanie in vitro - Szczecin

"Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina"

Dofinansowanie in vitro -  Szczecin - logo

Wysokość dofinansowania in vitro w Szczecinie

Samorządowy program dla mieszkańców Szczecina, którego realizatorem jest Klinika Bocian, obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch, procedur zapłodnienia pozaustrojowego z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury in vitro a dofinansowaniem ponoszą pacjenci.

In vitro Szczecin - jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian w Szczecinie?

Mieszkańcy Szczecina, którzy chcą skorzystać z samorządowego dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do Kliniki Bocian w Szczecinie, która mieści się w samym centrum miasta - Plac Brama Portowa 1 (budynek Posejdon). W razie pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie +48 91 443 99 33 lub mailowo szczecin@klinikabocian.pl.

Nr umowy: nr CRU:22/0001331 z dnia 13 maja 2022 r.

Procedura in vitro

Procedura biotechnologiczna zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje m.in.:

  • stymulację mnogiego jajeczkowania;
  • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym;
  • procedurę mikroiniekcji plemnika;
  • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
  • kriokonserwację zarodków;
  • przechowywanie zarodków w banku komórek rozrodczych.

Dofinansowanie do in vitro w Szczecinie - kwalifikacja par

Do programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Szczecina zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • stwierdzono u nich bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu;
  • wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do programu po raz pierwszy. W przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
  • są mieszkańcami Szczecina i złożyły zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający udział w programie.

Pary, które chcą skorzystać z programu dofinansowania do in vitro zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania, ewentualnie kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych/RODO.