Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Biała Podlaska

Dofinansowanie in vitro - Biała Podlaska

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska” w latach 2023-2026. Program jest finansowany ze środków budżetu Miasta Biała Podlaska.

Dofinansowanie in vitro -  Biała Podlaska - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro dla mieszkańców miasta Biała Podlaska

Program samorządowy zakłada dofinansowanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, z wykorzystaniem dawstwa partnerskiego lub dawstwa innego niż partnerskie, w wysokości do 10 000 zł dla jednej pary, do 2 cykli procedury zapłodnienia pozaustrojowego w czasie trwania programu.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Klinice Bocian?

Programu dofinasowania do in vitro dla mieszkańców miasta Biała Podlaska jest realizowany w Klinikach Bocian w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Łodzi.

Pary, które chcą skorzystać z samorządowego programu w Klinice Bocian w Białymstoku mogą kontaktować się z placówką telefonicznie 85 744 77 00, mailowo bialystok@klinikabocian.pl lub osobiście - Klinika Bocian w Białymstoku, ul. Akademicka 26.

Kryteria kwalifikacji par do programu in vitro -  Biała Podlaska

W samorządowym programie będą mogły wziąć udział pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat (wg rocznika urodzenia), a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej jest szansa na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania;
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
  • mieszkają w Białej Podlaskiej i od 24 miesięcy rozliczają podatek w Białej Podlaskiej (kobieta i mężczyzna);
  • nie uczestniczą ani nie ubiegają się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych;
  • zostały zakwalifikowane do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności.

Procedura in vitro

W przypadku dawstwa partnerskiego procedura zapłodnienia pozaustrojowego zakłada realizację następujących elementów:

  • punkcję komórek jajowych przeprowadzonych w znieczuleniu ogólnym w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia, pobranie nasienia;
  • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dostępnymi metodami, hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków;
  • transfer zarodka/zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym lub w przypadku braku możliwości wykonania transferu w cyklu świeżym ze względów medycznych, pierwszy kriotransfer, tj. transfer mrożonego zarodka (wyłącznie w latach finansowania programu);
  • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie przez okres 1 roku.