Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Wielkopolska

Refundacja in vitro - województwo wielkopolskie

„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w 2024 roku”. Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego.

Herb z województwa wielkopolskiego

Wysokość dofinansowania in vitro dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

W ramach programu para ma prawo skorzystać maksymalnie trzykrotnie z procedury in vitro. Program obejmie dofinasowanie w wysokości do 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (dawstwo partnerskie).

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Klinice Bocian w Poznaniu?

Program dofinansowanie in vitro dla mieszkańców województwa wielkopolskiego realizowany jest w Klinice Bocian w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77a. Osoby zainteresowane programem mogą kontaktować się z placówką telefonicznie +48 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl.

Dofinansowanie in vitro w województwie wielkopolskim - kryteria kwalifikacji par

Pary, które chcą skorzystać z programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, muszą spełniać poniższe kryteria kwalifikacji:

 • muszą mieć ukończone 25 lat (kobieta i mężczyzna) oraz nie ukończone 40 lat (kobieta);

 • muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa wielkopolskiego, w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego;

 • muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;

 • u osób aplikujących do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

  • 1. Czynnik jajowodowy:

   • u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
   • u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
   • u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania).
  • 2. Niepłodność idiopatyczna:

   • jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
   • jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.
  • 3. Czynnik męski:

   • całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
   • liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
   • liczba plemników > 10 mln - tak jak w niepłodności idiopatycznej.
  • 4. Endometrioza:

   • I, II stopień - tak jak niepłodność idiopatyczna;
   • III, IV stopień - tak jak czynnik jajowodowy.
  • 5. Brak ciąży po 6 cyklach indukcji jajeczkowania.

   • 6. Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

   Kryteria wyłączenia z programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Wielkopolski

   Wyłączenie z programu następuje w efekcie niespełnienia, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do programu, złożenie pisemnej rezygnacji z programu lub zaistnienie przeciwwskazań medycznych, jak:

   • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2–3 dniu cyklu lub hormonu antymüllerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
   • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
   • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
   • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
   • brak macicy.