Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Gdańsk

Refundacja in vitro - Gdańsk

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska

Klinika Bocian jest realizatorem zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 - 2025 oraz Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Nazwa własna zadania to: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska.

Jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian?

Pary, które są zainteresowane programem dofinansowania do procedury in vitro dla mieszkańców Gdańska, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Gdańsku (Aleja Grunwaldzka 103A) - telefonicznie: +48 58 350 28 80 lub mailowo gdansk@klinikabocian.pl.

Dofinansowanie do procedur in vitro

Objęte programem dofinansowania mogą zostać procedury, takie jak:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne stosowane podczas punkcji zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • przeprowadzenie transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacja zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży, koszty administracyjne.

Gdańsk - wysokość dofinansowania do in vitro

W ramach realizacji programu dofinansowania in vitro dla mieszkańców Gdańska przewiduje się dofinansowywanie w wysokości do 6 000 zł do jednej procedury biotechnologicznej. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to łącznie 3 zabiegi w ciągu całej realizacji programu, tj. od 27 października 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg, finansowany z niniejszego programu bądź jakichkolwiek środków publicznych (programów krajowych, innych programów samorządowych, itp.), nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka. Koszty kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Koszty wynikające z różnicy pomiędzy całkowitą sumą procedury obejmujące badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, badania wirusologiczne, koszty farmakoterapii, koszt przechowywania zarodków powyżej jednego roku, a także inne koszty, wynikające z indywidualnych potrzeb/ procedur zdrowotnych pary, koszty poniesione przed zawarciem umowy realizatora z ogłaszającym konkurs, jak i przed zakwalifikowaniem się par/osób do programu, ponoszą̨ pacjenci we własnym zakresie.

  Kryteria kwalifikacji do programu dofinansowania in vitro w Gdańsku

  Do programu mogą zostać zakwalifikowane pary niemogące zrealizować planów rozrodczych przez naturalną koncepcję, które wyczerpały inne drogi leczenia niepłodności, bądź stosowanie ich jest bezcelowe, które spełniają również następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku, kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu - od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
  • wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną̨ w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
  • rozliczające się̨ (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).

  Warunkiem dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego jest przeprowadzenie co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie (ART). W przypadku zrezygnowania z udziału w programie – przedterminowego zakończenia leczenia, wszelkie koszty za zrealizowane działania ponosi beneficjent. Realizatorzy programu dokonują kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z warunkami ustawy o leczeniu niepłodności oraz wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.