Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Gdańsk

Refundacja in vitro - Gdańsk

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska na rok 2024 i 2025.

Refundacja in vitro 
-  Gdańsk - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Gdańska

W ramach realizacji programu przewiduje się dofinansowywanie w wysokości do 6 000 zł do jednej procedury biotechnologicznej, z zaznaczeniem, że kwota ta stanowi nie więcej niż 80% kosztu całkowitego wykonywanego zabiegu, w skład którego mogą wchodzić procedury:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych - 1950 zł
 • znieczulenia ogólnego stosowanego podczas punkcji - 700 zł
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro - 2500 zł
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy - 600 zł
 • witryfikacji zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego - 100 zł
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych do roku - 100 zł
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży po 25 zł jedna.

Gmina w ramach Programu dofinansowuje parom łącznie 3 zabiegi w ciągu całej realizacji programu, tj. od 27 października 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku, z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg, finansowany z niniejszego programu bądź jakichkolwiek środków publicznych (programów krajowych, innych programów samorządowych, itp.), nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka.

Koszty wynikające z różnicy pomiędzy całkowitą sumą procedury obejmujące badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, badania wirusologiczne, koszty farmakoterapii, koszt przechowywania zarodków powyżej jednego roku, a także inne koszty, wynikające z indywidualnych potrzeb/ procedur zdrowotnych pary, koszty poniesione przed zawarciem umowy realizatora z ogłaszającym konkurs, jak i przed zakwalifikowaniem się par/osób do programu, ponoszą̨ pacjenci we własnym zakresie.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro w Klinice Bocian w Gdańsku?

Pary, które są zainteresowane programem dofinansowania do procedury in vitro dla mieszkańców Gdańska, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Gdańsku (Aleja Grunwaldzka 103A) - telefonicznie: +48 58 350 28 80 lub mailowo gdansk@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji do programu dofinansowania in vitro w Gdańsku:

W samorządowym programie będą mogły wziąć udział pary (pozostające w związku formalnym i nieformalnym) niemogące zrealizować planów rozrodczych przez naturalną koncepcję, które wyczerpały inne drogi leczenia niepłodności, bądź stosowanie ich jest bezcelowe, i spełniające następujące kryteria:

 • Pary rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT),
 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku; kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu - od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,
 • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 • Wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Warunkiem dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego jest przeprowadzenie co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie (ART). W przypadku zrezygnowania z udziału w programie - przedterminowego zakończenia leczenia, wszelkie koszty za zrealizowane działania ponosi beneficjent. Realizatorzy programu winni są dokonywać kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z warunkami ustawy o leczeniu niepłodności. oraz wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.