Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Zawiercie

Dofinansowanie in vitro - Zawiercie

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023-2026”

Dofinansowanie in vitro -  Zawiercie - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Zawiercia

Samorządowy program dla mieszkańców Zawiercia zakłada dofinansowanie do 7000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia in vitro w ramach dawstwa partnerskiego. Poza tym dofinansowanie do 7000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych). Jak również dofinansowanie w wysokości do 4000 zł do części klinicznej jednej procedury adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro dla Zawiercia w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z programu dofinasowania do in vitro dla mieszkańców Zawiercia w Klinice Bocian w Katowicach mogą kontaktować się telefonicznie z placówką: 32 701 04 60 lub mailowo katowice@klinikabocian.pl lub osobiście – Klinika Bocian w Katowicach, ul. Dąbrówki 13. O kwalifikacji do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z programu. Należy przy tym pamiętać, że złożony wniosek o dofinansowanie dotyczy wyłącznie danego roku kalendarzowego co oznacza, że w przypadku niezakwalifikowania z uwagi na brak miejsc należy w kolejnym roku złożyć nowy wniosek. Nabór par do programu na rok 2024 rozpoczyna się 2 stycznia 2024r.

Kryteria kwalifikacji par do programu in vitro w Zawierciu

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lata (wg rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniami onkologicznymi w celu zabezpieczenia płodności poprzez kriokonserwację gamet lub zarodków;
 • w dniu kwalifikacji do programu zamieszkują w gminie Zawiercie i para płaci podatki od 2 lat w gminie Zawiercie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków w trzecim i kolejnych latach przechowywania oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych oocytów.

Procedura in vitro

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Pliki do pobrania