Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Kołobrzeg

Refundacja in vitro - Kołobrzeg

Program „Zdrowszy Kołobrzeg - leczenie niepłodności metodą in vitro, zabezpieczenie płodności realizowane w latach 2024 -2029” jest finansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

In vitro - Kołobrzeg

Wysokość dofinansowania do in vitro w Kołobrzegu

W ramach Programu kobieta i mężczyzna mają prawo skorzystać ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu. Para będzie mogła trzykrotnie skorzystać z dofinansowania w ramach niniejszego programu polityki zdrowotnej. Wzięcie udziału w poprzedniej edycji Programu lub skorzystanie w przeszłości z innych Programów finansowanych ze środków publicznych nie stanowi kryterium wykluczenia. Maksymalna kwota dofinansowania jednej procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego wynosi 5000 zł.

Program refundacyjny obejmuje również dofinansowanie procedur zabezpieczających płodność na przyszłość u mężczyzn. Dofinansowanie jednej procedury zabezpieczenia płodności to maksymalnie 2500 zł.

In vitro refundacja Kołobrzeg - jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian w Szczecinie?

Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian również w pobliskim Szczecinie.

W przypadku pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 690 000 955 lub mailowo kontakt@klinikabocian.pl, ewentualnie bezpośrednio z Kliniką Bocian w Szczecinie +48 91 443 99 33.

Refundacja in vitro Kołobrzeg - kwalifikacja par

Do programu zostaną zakwalifikowane pary niemogące w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję we wspólnym pożyciu zrealizować planów rozrodczych, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale od 19 do 43 lat (wg. rocznika urodzenia),
 • wiek mężczyzny mieści się w przedziale od 19 do 49 lat (wg. rocznika urodzenia),
 • w chwili przystąpienia do Programu polityki zdrowotnej para posiada dokumentację medyczną z rozpoznaną chorobą:
  • niepłodność męska (ICD-10: N46) albo
  • niepłodność kobieca (ICD-10: N97), albo
  • co najmniej jedna z osób w parze skorzystała w ramach niniejszego Programu z zabezpieczenia płodności,
 • para spełnia określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie,
 • para wyraziła zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,
 • obie osoby w parze posiadają ważną Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby zagrożone utratą płodności w wyniku potencjalnie gonadotoksycznych schorzeń lub procedur leczniczych albo urazów, które łącznie spełnią następujące kryteria:

 • wiek mężczyzny mieści się w przedziale od 15 do 43 lat (wg. rocznika urodzenia),
 • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę prowadzącego leczenie o urazie lub chorobie gonadotoksycznej lub chorobie oraz planowanym wdrożeniu leczenia potencjalnie gonadotoksycznego,
 • osoba spełnia określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności warunki do zabezpieczenia płodności na przyszłość,
 • osoba posiada ważną Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Kryteria wyłączenia z programu

Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, których będą dotyczyć poniższe punkty:

 • niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych kryteriów włączenia,
 • przedłożenie Realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu,
 • wcześniejsze trzykrotne skorzystanie z Programu finansowanego ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • brak wskazań medycznych do wykonania procedury medycznej zapłodnienia pozaustrojowego lub zabezpieczenia płodności na przyszłość,
 • korzystanie w tym samym czasie z podobnego Programu finansowanego ze środków publicznych,
 • wyczerpanie się liczby procedur w roku u wybranego Realizatora Programu.