Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Kołobrzeg

Refundacja in vitro - Kołobrzeg

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023” jest finansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

In vitro - Kołobrzeg

Wysokość dofinansowania

Każdej parze uczestniczącej w samorządowym programie dla mieszkańców miasta Kołobrzeg zostaną zrefundowane procedury medyczne związane z zapłodnieniem in vitro na kwotę do 5000 zł.

In vitro refundacja Kołobrzeg - jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian w Szczecinie?

Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Katowicach oraz w pobliskim Szczecinie.

W przypadku pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 690 000 955 lub mailowo kontakt@klinikabocian.pl, ewentualnie bezpośrednio z Kliniką Bocian w Szczecinie +48 91 443 99 33.

Refundacja in vitro Kołobrzeg - kwalifikacja par

Do programu zostaną zakwalifikowane pary niemogące w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję we wspólnym pożyciu zrealizować planów rozrodczych, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia);
  • w chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną z rozpoznaną bezpłodnością o oznaczeniu ICD 10: N46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca);
  • spełniają określone w ustawie o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie;
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów;
  • obie osoby w parze posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Refundowane świadczenia

Dofinasowanie w ramach programu refundacji in vitro obejmuje procedury, które realizuje klinika in vitro:

  • pobranie komórek jajowych;
  • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków;
  • hodowlę zarodków;
  • transfer zarodków do macicy;
  • przygotowanie zarodków do przechowywania.