Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Nowogard

Refundacja in vitro - Nowogard

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2023 - 2025” jest finansowany przez Gminę Nowogard oraz Urząd Marszałkowski.

Wysokość dofinansowania do in vitro w Gminie Nowogard

Pary korzystające z programu dla mieszkańców Gminy Nowogard mogą otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów jednej procedury in vitro.

 • do 9450 zł - dotyczy procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego.

W przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie, dofinansowanie wynosi:

 • do 7200 zł - przy wykorzystaniu komórki dawczyni,
 • do 9450 zł - przy wykorzystaniu komórki dawcy,
 • do 3500 zł - przy wykorzystaniu dawstwa zarodka.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem in vitro a dofinansowaniem ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności.

In vitro - refundacja Nowogard. Jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian?

Mieszkańcy Gminy Nowogard, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Katowicach, a także w Szczecinie.

W razie pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 690 000 955 lub bezpośrednio z Kliniką Bocian w Szczecinie +48 91 443 99 33, a także mailowo szczecin@klinikabocian.pl.

Refundacja in vitro Nowogard - kwalifikacja par

Do programu są kwalifikowane pary zmagające się z niepłodnością, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety, będzie mieścić się w przedziale 20-40 lat (wg rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych);
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • są mieszkańcami Gminy Nowogard;
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Refundowane świadczenia

Refundacja in vitro obejmuje:

 • nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pobrania nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy.