Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Lubuskie

Lubuskie - dofinansowanie do in vitro

„Leczenie metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku”.

Lubuskie - dofinansowanie do in vitro - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro w woj. lubuskim

Samorządowy program dla mieszkańców województwa lubuskiego obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej procedury in vitro w ramach dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie, a także dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do części klinicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie. Uczestnikom przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie trzech prób procedur w całym okresie trwania wszystkich edycji programu.

  In vitro dofinansowanie woj. lubuskie - jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian?

  Mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy chcą skorzystać z samorządowego programu dofinansowania do in vitro mogą zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Katowicach oraz w Białymstoku.

  W przypadku pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 690 000 955, mailowo kontakt@klinikabocian.pl ewentualnie bezpośrednio z Kliniką Bocian w Poznaniu +48 61 635 00 55 lub w Szczecinie +48 91 443 99 33.

  Kryteria kwalifikacji par do programu dofinansowania do in vitro w woj. lubuskim

  Główne kryteria kwalifikacji pary do programu:

  • zamieszkanie i zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego,
  • niemożliwość zrealizowania przez ponad rok planów rozrodczych metodą naturalną,
  • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia,
  • spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka.

  Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego pary będą kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności. Zakwalifikowani będą pary u których wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej, stwierdzonej niepłodności.

  Procedura in vitro

  Procedura zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje następujące czynności:

  • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań,
  • stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,
  • punkcję pęcherzyków jajowych,
  • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
  • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
  • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym,
  • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
  • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych.

  Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury objętej dofinansowaniem a kosztami niezbędnych badań wirusologicznych i innych chorób, leków - ponoszą pacjenci, jak również koszty kolejnych procedur - powyżej trzech prób.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych/RODO.