Dofinansowanie in vitro - Poznań

Pn - Pt 8.00 - 16.00

O dofinansowaniu

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Dofinasowanie świadczenia

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer świeżego zarodka (zarodków),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Dr n. med. Grzegorz Mrugacz

wyjaśnia, jak zdobyć dofinansowanie do in vitro.

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów realizowanych w ramach kliniki leczenia niepłodności.

Dofinansowanie do in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/zarodków,
 • zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym (po uprzedniej ocenie przez lekarza, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia,
 • są mieszkańcami Poznania,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z programu dofinansowania in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Poznaniu -
telefonicznie: 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych/RODO.