Dofinansowanie in vitro - Poznań

Pn - Pt 8.00 - 16.00

O dofinansowaniu

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów realizowanych w ramach kliniki leczenia niepłodności.

Dofinasowanie świadczenia

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer świeżego zarodka (zarodków),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Dr n. med. Grzegorz Mrugacz

wyjaśnia, jak zdobyć dofinansowanie do in vitro.

Dofinansowanie do in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/zarodków,
 • zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni,
 • nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym (po uprzedniej ocenie przez lekarza, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego),
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia,
 • są mieszkańcami Poznania,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z programu dofinansowania in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Poznaniu -
telefonicznie: 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych/RODO.