Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Poznań

Dofinansowanie in vitro - Poznań

Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" jest dofinansowywany ze środków Urzędu Miasta Poznań.

Dofinansowanie in vitro -  Poznań - logo Grafika

Wysokość dofinansowania in vitro w Poznaniu

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów realizowanych w ramach kliniki leczenia niepłodności.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Poznaniu w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Poznaniu, która jest jednym z realizatorów miejskiego programu. Można to zrobić telefonicznie: 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl

W placówce wybranego realizatora programu konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz niezbędnych dokumentów m.in. oświadczenia, mówiące o tym, że para leczyła się wcześniej, ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, pozostaje w związku, mieszka w Poznaniu (to należy potwierdzić osobnym dokumentem) i tu rozlicza podatki (koniecznie będzie potwierdzenie z PIT). Podstawą uczestnictwa w programie jest kwalifikacja medyczna. O kolejności dofinansowania decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że każde dofinansowanie wymaga osobnego wniosku. Po spełnieniu wymogów formalnych oraz po kwalifikacji medycznej, wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu Miasta Poznania. Pacjenci mogą uzyskać informacje również bezpośrednio w biurze Urzędu Miasta Poznań pod numerem tel. +48 61 646 33 44.

Dofinansowanie in vitro w Poznaniu - kwalifikacja par

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Kryteria włączenia do programu:

 • osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20–43 lata wg rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);
 • osoby, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub procedury dawstwa zarodka;
 • osoby, które zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie;
 • osoby, które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym;
 • osoby, które dotychczas nie uczestniczyli lub uczestniczyły w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017–2020”;
 • osoby, które nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

Refundowane procedury

W ramach programu będą realizowane następujące procedury:

 • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie)
 • zapłodnienie pozaustrojowe z  wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),
 • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni,
 • procedura adopcji zarodka.