Pn - Pt 8.00 - 19.00

O dofinansowaniu

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Logo

Refundowane procedury

W ramach programu będą realizowane następujące procedury:

  • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie)
  • zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),
  • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni,
  • procedura adopcji zarodka.
Grafika

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów realizowanych w ramach kliniki leczenia niepłodności.

Kwalifikacja par

Pary przystępujące do programu muszą spełniać następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia,
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
  • są mieszkańcami Poznania (powinny co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku mieszkać w Poznaniu i tu rozliczać podatki),
  • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
  • dotychczas nie uczestniczyli lub uczestniczyli w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017– 2020”,
  • nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Poznaniu, która jest jednym z realizatorów miejskiego programu. Można to zrobić telefonicznie: 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl

W placówce wybranego realizatora programu konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz niezbędnych dokumentów m.in. oświadczenia, mówiące o tym, że para leczyła się wcześniej, ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, pozostaje w związku, mieszka w Poznaniu (to należy potwierdzić osobnym dokumentem) i tu rozlicza podatki (koniecznie będzie potwierdzenie z PIT). Podstawą uczestnictwa w programie jest kwalifikacja medyczna. O kolejności dofinansowania decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że każde dofinansowanie wymaga osobnego wniosku. Po spełnieniu wymogów formalnych oraz po kwalifikacji medycznej, wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu Miasta Poznania. Pacjenci mogą uzyskać informacje również bezpośrednio w biurze Urzędu Miasta Poznań pod numerem tel. +48 61 646 33 44.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem w ramach programu wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.poznan.pl oraz poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych/RODO.