Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Poznań

Dofinansowanie in vitro - Poznań

Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" jest dofinansowywany ze środków Urzędu Miasta Poznań.

Dofinansowanie in vitro -  Poznań - logo Grafika

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Poznania obejmuje dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Maksymalnie przysługuje dofinansowanie do 3 zabiegów realizowanych w ramach kliniki leczenia niepłodności.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Poznaniu, która jest jednym z realizatorów miejskiego programu. Można to zrobić telefonicznie: 61 635 00 55 lub mailowo poznan@klinikabocian.pl

W placówce wybranego realizatora programu konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz niezbędnych dokumentów m.in. oświadczenia, mówiące o tym, że para leczyła się wcześniej, ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, pozostaje w związku, mieszka w Poznaniu (to należy potwierdzić osobnym dokumentem) i tu rozlicza podatki (koniecznie będzie potwierdzenie z PIT). Podstawą uczestnictwa w programie jest kwalifikacja medyczna. O kolejności dofinansowania decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że każde dofinansowanie wymaga osobnego wniosku. Po spełnieniu wymogów formalnych oraz po kwalifikacji medycznej, wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu Miasta Poznania. Pacjenci mogą uzyskać informacje również bezpośrednio w biurze Urzędu Miasta Poznań pod numerem tel. +48 61 646 33 44.

Kwalifikacja par

Do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Kryteria włączenia do programu:

 • osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20–43 lata wg rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);
 • osoby, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub procedury dawstwa zarodka;
 • osoby, które zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie;
 • osoby, które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym;
 • osoby, które dotychczas nie uczestniczyli lub uczestniczyły w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017–2020”;
 • osoby, które nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

Refundowane procedury

W ramach programu będą realizowane następujące procedury:

 • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie)
 • zapłodnienie pozaustrojowe z  wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),
 • zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni,
 • procedura adopcji zarodka.