Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Białystok

Dofinansowanie in vitro - Białystok

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Białystok w latach 2023-2024” powstał w ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Logo-Budzet-Obywatelski-KOLOR-01.png Dofinansowanie in vitro -  Białystok - logo

Wysokość refundacji in vitro w Białymstoku

Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie trzech prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000 zł każda, nie więcej jednak niż 60% kosztów całej procedury biotechnologicznej.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro w Klinice Bocian w Białymstoku?

Pary, które są zainteresowane programem dofinansowania do procedury in vitro dla mieszkańców Białegostoku, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Białymstoku (ul. Akademicka 26) - telefonicznie: +48 85 744 77 00 lub mailowo bialystok@klinikabocian.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się pacjentów do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kryteria kwalifikacji do programu refundacji in vitro - Białystok

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję (przy czynniku pierwotnie kwalifikującym do IVF) lub po nieefektywnym leczeniu zachowawczym lub chirurgicznym. Kwalifikacja jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz warunkami ustawy o leczeniu niepłodności. Pary muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat,
 • w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • w dniu kwalifikacji do programu są zameldowane w mieście Białystok i para płaci podatki od 2 lat w Białymstoku.

Szybkiej kwalifikacji podlegają pary lub kobiety niebędące w związku ze schorzeniem wymagającym, leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym w celu zachowania płodności do mrożenia gamet (kobiety samotne, pary) lub zarodków (pary). Kryteria wykluczenia z programu dofinansowania do in vitro:

 • wiek powyżej 40 roku życia,
 • niska rezerwa jajnikowa AMH poniżej 0,7 ng/ml,
 • wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży, brak macicy,
 • brak funkcji jajnika.

W ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w lokalizacji realizatorów programu.

Planowane dofinansowanie procedur

Przed wykonaniem zapłodnienia pozaustrojowego wytyczne wskazują na konieczność przeprowadzenia diagnostyki niepłodności. Koszty, takie jak badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków - ponoszą pacjenci. Program obejmuje dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego po wykonaniu przynajmniej jednego z następujących elementów:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym i dwóch transferów kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym lub substytucyjnym,
 • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych na koszt programu przez okres dwóch lat,
 • kriokonserwację komórek jajowych u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym.