Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Radom

Refundacja in vitro - Radom

„In vitro dla Radomia - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Wysokość dofinansowania do in vitro w Radomiu

Zgodnie z programem polityki zdrowotnej pt. „In vitro dla Radomia - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022” maksymalna kwota dofinansowania dla jednej pary, na przeprowadzenie nie więcej niż dwóch procedur, wynosi 12 000 zł w 2022 roku. Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest przez pacjentów.

Jak skorzystać z dofinansowania do in vitro dla mieskzańców Radomia w Klinice Bocian?

Z programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Radomia mogą skorzystać pary w każdej placówce Kliniki Bocian, która jest jednym z realizatorów samorządowego programów. Od 1 sierpnia 2022 roku można zgłaszać się do programu w Klinice Bocian i umawiać się na wizytę kwalifikacyjną. Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowane pary prosimy o kontakt z kliniką pod numerem telefonu +48 690 000 955 lub mailowo kontakt@klinikabocian.pl.

Refundacja in vitro Radom - kwalifikacja par

Pary, które są zainteresowane skorzystaniem z tegorocznego programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Radomia są zobowiązane spełniać poniższe kryteria:

 • w dniu zgłoszenia kobieta i mężczyzna powinni mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat wg rocznika urodzenia, jednak dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentów w wieku do 42 lat według rocznika urodzenia, jeżeli stężenie AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności,
 • muszą być mieszkańcami Radomia, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie Gminy Miasta Radomia w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i / lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie gminy,
 • mają obowiązek przedstawić realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat,
 • muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie,
 • pozostają w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art.2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • u osób aplikujących do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Procedura in vitro

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
 • stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu (3 wizyty),
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań,
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.