Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Bytom

Dofinansowanie in vitro - Bytom

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026”. Program jest finansowany ze środków budżetu Miasta Bytom.

Refundacja in vitro 
-  Bytom - logo

Wysokość dofinansowania in vitro w Bytomiu

Samorządowy program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 6 000 zł do jednej procedury in vitro. Program zakłada, że pary mogą podchodzić do maksymalnie 3 procedur.

Jak skorzystać z programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia w Klinice Bocian?

Termin składania wniosków rozpoczyna się 3 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00. Przyjmują je realizatorzy programu, w tym Klinika Bocian w Katowicach, ul. Dąbrówki 13. Pary, które chcą skorzystać z miejskiego programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia w Klinice Bocian w Katowicach mogą kontaktować się telefonicznie z placówką: +48 32 70 10 460 lub mailowo katowice@klinikabocian.pl.

Dofinansowanie in vitro w Bytomiu - kwalifikacja par

Pary, które chcą skorzystać z miejskiego programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Bytomia, muszą spełniać łącznie następujące kryteria: Warunki medyczne:

 • Wiek kobiet mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku). Warunkowo do programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 lat i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Warunki formalne:

 • Para w dniu kwalifikacji do programu posiada miejsce zamieszkania w Bytomiu oraz rozlicza się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do programu.
 • Osoby aplikujące do programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.
 • Do programu będą mogły zgłaszać się pary pozostające w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego, określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).
 • Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków w wieku od 18 do 38 roku życia.

  Kryteria wykluczenia z programu dofinansowania in vitro w Bytomiu

  Kryteria wykluczenia z programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Bytomia stanowią:

  • Para nie posiada miejsca zamieszkania w Bytomiu oraz nie rozlicza się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do programu.
  • Równoległe uczestnictwo w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.
  • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub AMH poniżej 0,7 ng/mL.
  • Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia).
  • Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji.
  • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.
  • Brak macicy.

  Dopuszcza się rezygnację z udziału w programie na życzenie pacjenta.

  Pliki do pobrania