Pn - Czw 8.00 - 19.00 Pt 8.00 - 16.00 Sob 8.00 - 14.00

Wysokość dofinansowania

Uczestnikom miejskiego programu dla mieszkańców Częstochowy przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności.

Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

 • stymulacja mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • mrożenie niewykorzystanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.
Refundacja in vitro - Częstochowa

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia - dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane w czwartek i piątek 25 i 26 lutego 2021 roku, telefonicznie w Urzędzie Miasta Częstochowy pod nr 34/3707123 w godzinach od 9.00 – 15.00.
PRZY NABORZE WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 będzie przekazywana podczas dokonywania telefonicznego zgłoszenia udziału w programie.

Pary, które chcą skorzystać z programu refundacji in vitro w Klinice Bocian, powinny zaznaczyć we wniosku Centrum Bocian. W razie pytań prosimy o kontakt z Kliniką Bocian w Katowicach - telefonicznie: 32 701 04 60 lub mailowo: katowice@klinikabocian.pl.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem w ramach programu wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie www.czestochowa.pl oraz poniżej.