Refundacja in vitro - Częstochowa

Pn - Czw 8.00 - 19.00 Pt 8.00 - 16.00 Sob 8.00 - 12.00

Wysokość dofinansowania

Uczestnikom miejskiego programu dla mieszkańców Częstochowy przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności.

Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

 • stymulacja mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • mrożenie niewykorzystanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.
Refundacja in vitro - Częstochowa

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia - dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Dofinansowanie przysługuje parom, które w latach 2018-2019 nie skorzystały z dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, współfinansowanego ze środków częstochowskiego samorządu.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

Nabór do programu w 2020 roku odbędzie się w dniu 7 marca (sobota) w godzinach 8:00-11:00 w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 - hol główny na parterze. Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Pary, które chcą skorzystać z programu refundacji in vitro w Klinice Bocian, powinny zaznaczyć we wniosku Centrum Bocian. W razie pytań prosimy o kontakt z Kliniką Bocian w Katowicach - telefonicznie: 32 701 04 60 lub mailowo: katowice@klinikabocian.pl.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem w ramach programu wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie www.czestochowa.pl oraz poniżej.