Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Częstochowa

Refundacja in vitro - Częstochowa

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015-2017 - kontynuacja programu na lata 2018-2020, kontynuacja programu na lata 2021-2023, kontynuacja programu na lata 2024-2026”

Refundacja in vitro 
-  Częstochowa - logo

Wysokość dofinansowania in vitro w Częstochowie

Uczestnikom miejskiego programu dla mieszkańców Częstochowy przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro dla par z Częstochowy w Klinice Bocian?

Zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane w sobotę, 10 lutego 2024 r., od godziny 9:00 do 12:00 w holu głównym na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. PRZY NABORZE WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Pary, które chcą skorzystać z programu refundacji in vitro w Klinice Bocian w KATOWICACH, mieszczącej się przy ul. Dąbrówki 13, powinny zaznaczyć we wniosku Centrum Bocian. W razie pytań prosimy o kontakt z Kliniką Bocian w Katowicach - telefonicznie: 32 701 04 60 lub mailowo: katowice@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro w Częstochowie

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia - dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

 • stymulacja mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • mrożenie niewykorzystanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.