Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Pyskowice

Refundacja in vitro - Pyskowice

"Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025"

Refundacja in vitro 
-  Pyskowice - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro w Gminie Pyskowice

W ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Pyskowice, pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025” uczestnikom przysługuje możliwość dofinansowania do jednej procedury in vitro w wysokości 5000 zł (w dawstwie partnerskim lub innym niż partnerskie) lub możliwość dofinansowania do jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w wysokości do 2500 zł.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro w Klinice Bocian?

Mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro, będą mogli zgłaszać się do dowolnej Kliniki Bocian także w pobliskich Katowicach. W przypadku pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 690 000 955 lub mailowo kontakt@klinikabocian.pl, ewentualnie bezpośrednio z Kliniką Bocian w Katowicach +48 32 701 04 60. Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo na adres gmpyskowice@pyskowice.pl. Zainteresowane programem pary powinny złożyć uzupełniony wniosek wraz z dwoma oświadczeniami. Jeżeli chcą podjąć leczenie w Klinice Bocian, także w placówce w Katowicach, powinny we wniosku wpisać CENTRUM BOCIAN Sp z o.o. sp. k. Formularze dokumentów dostępne są w linkach poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, Wydział Sportu Spraw Społecznych, pok.107.

Refundacja in vitro Gmina Pyskowice – kwalifikacja par

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • są mieszkańcami Pyskowic;
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

O kwalifikacji do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z programu.

Procedura in vitro

Przeprowadzana procedura biotechnologiczna zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje m.in.:

  • stymulację hormonalną mnogiego jajeczkowania;
  • punkcję pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym;
  • mikroiniekcję plemnika;
  • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków;
  • kriokonserwację zarodków;
  • przechowywanie zarodków w banku komórek rozrodczych.