Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Mazowieckie

Refundacja in vitro - Mazowieckie

„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2025. Program jest finansowany przez Województwo Mazowieckie.

Refundacja in vitro 
-  Mazowieckie - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro województwo mazowieckie

Każdej parze biorącej udział w „Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2025 zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby zapłodnienia in vitro, maksymalnie do kwoty 6 000 zł na jedną procedurę IVF (kwota dofinansowania może być niższa, jeśli nie zostaną wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane w programie). Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej nie może być wykonany bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków. Liczba procedur podlegająca dofinansowaniu liczona jest od 2019 roku do 2025 roku, tj. od początku działania programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Z kolei każdej uczestniczce w ramach programu przed zastosowaniem leczenia gonadotoksycznego zostanie zrefundowana procedura mrożnia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 3 600 zł.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro w woj. mazowieckim w Klinice Bocian?

Pary, które są zainteresowane programem refundacji in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Warszawie (ul. Stawki 2a) - telefonicznie: 22 300 50 90 lub mailowo refundacjamazowsze@klinikabocian.pl i umówienie wizyty kwalifikacyjnej. Pierwszeństwo w kwalifikacji do wojewódzkiego programu mają mieszkańcy spoza Warszawy.

Mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej – kwalifikacja uczestniczek

 • 1. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu. W kryterium tym znajduje się odwołanie do definicji miejsca zamieszkania określonej w art. 25 kodeksu cywilnego;
 • 2. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat;
 • 3. u kobiety/dziewczynki aplikującej do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione, aby uczestniczyć w programie. Ustawa o leczeniu niepłodności nie określa górnej granicy wieku kobiety, u której planuje się przeprowadzenie ww. leczenia, stąd górna granica wieku nie została ustalona w programie dofinansowania do zapłodnienia pozaustrojowego. Ponadto w programie nie została określona dolna ani górna granica wieku uczestniczek aplikujących do programu w zakresie procedury mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej. O kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne. Założenia do programu zostały oparte na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z 2018 r.

Refundacja in vitro województwo mazowieckie – kwalifikacja par

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie zastosowania zapłodnienia za pomocą in vitro:

 1. osoby aplikujące do programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;

 2. osoby zgłaszające się do programu muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu. W kryterium tym znajduje się odwołanie do definicji miejsca zamieszkania określonej w art. 25 kodeksu cywilnego;

 3. osoby aplikujące do programu muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;

 4. u osób aplikujących do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

  • Czynnik jajowodowy:

   • 1. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
   • 2. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
   • 3. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania).
  • Niepłodność idiopatyczna:

   • 1. jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
   • 2. jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.
  • Czynnik męski:

   • 1. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
   • 2. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
   • 3. liczba plemników > 10 mln - tak jak w niepłodności idiopatycznej.
  • Endometrioza:

   • a. I, II stopień - tak jak niepłodność idiopatyczna;
   • b. III, IV stopień - tak jak czynnik jajowodowy.
  • Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

   • Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

    Wszystkie kryteria zawarte w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione.