Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Sosnowiec

Refundacja in vitro - Sosnowiec

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024”

Refundacja in vitro 
-  Sosnowiec - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro w Sosnowcu

Samorządowy program dla mieszkańców Sosnowca zakłada dofinansowanie do 5 000 zł. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a refundacją ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności.

Wsparcie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów przeprowadzonych w latach 2021-2024. Para może skorzystać w bieżącym roku z jednokrotnego dofinansowania.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro dla mieszkańców Sosnowca w Klinice Bocian?

Termin składania wniosków rozpoczyna się 25 marca 2024 roku o godzinie 8:00. Przyjmują je realizatorzy programu, w tym Klinika Bocian w Katowicach, ul. Dąbrówki 13. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia. Pary, które chcą skorzystać z miejskiego programu refundacji in vitro dla mieszkańców Sosnowca w Klinice Bocian w Katowicach mogą kontaktować się telefonicznie z placówką: 32 701 04 60 lub mailowo katowice@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro w Sosocowcu

Do programu kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, spełniające następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
 • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego, lub chirurgicznego.

Refundowane świadczenia

Refundacja procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym,
 • procedury mikroiniekcji plemników,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy.