Skuteczność leczenia in vitro w Klinice Bocian

Jesteśmy bardzo skrupulatni i transparentni w zakresie zbierania i udostępniania pacjentom statystyk, a to wyróżnia Klinikę Bocian na tle rynku. Wyniki, które pokazujemy, opierają się na zebranych danych od ponad 90% pacjentek kliniki. Pozostajemy z nimi w kontakcie, sprawdzamy nie tylko liczbę ciąż stwierdzonych przy pomocy testu ciążowego (wyniku beta HCG), lecz także ciąż klinicznych (widocznych podczas badania USG), jak i kluczowy element, czyli w ilu przypadkach cały proces zakończył się porodem. Pacjenci mogą dowiedzieć się zatem, jak często w efekcie procedury in vitro dochodzi do zagnieżdżenia się zarodka w jamie macicy oraz ile ciąż dalej się rozwija, a także ile z nich finalnie zakończyło się narodzinami dzieci.

69%Skuteczność
w 2022

Będąc profesjonalną kliniką leczenia niepłodności, zajmującą się zapłodnieniem pozaustrojowym metodą in vitro, systematycznie raportujemy wyniki leczenia naszych par do baz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii Człowieka (ESHRE). Analizujemy wyniki leczenia wszystkich pacjentek, bez względu na ich wiek. Nasza klinika leczenia niepłodności prezentuje statystyki w podziale na cykle in vitro, transfery, a także na grupy wiekowe, które można znaleźć poniżej.

Skuteczność leczenia in vitro w Klinice Bocian

69%Skuteczność
w 2022

Jesteśmy bardzo skrupulatni i transparentni w zakresie zbierania i udostępniania pacjentom statystyk, a to wyróżnia Klinikę Bocian na tle rynku. Wyniki, które pokazujemy, opierają się na zebranych danych od ponad 90% pacjentek kliniki. Pozostajemy z nimi w kontakcie, sprawdzamy nie tylko liczbę ciąż stwierdzonych przy pomocy testu ciążowego (wyniku beta HCG), lecz także ciąż klinicznych (widocznych podczas badania USG), jak i kluczowy element, czyli w ilu przypadkach cały proces zakończył się porodem. Pacjenci mogą dowiedzieć się zatem, jak często w efekcie procedury in vitro dochodzi do zagnieżdżenia się zarodka w jamie macicy oraz ile ciąż dalej się rozwija, a także ile z nich finalnie zakończyło się narodzinami dzieci.

effectiveness

Będąc profesjonalną kliniką leczenia niepłodności, zajmującą się zapłodnieniem pozaustrojowym metodą in vitro, systematycznie raportujemy wyniki leczenia naszych par do baz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii Człowieka (ESHRE). Analizujemy wyniki leczenia wszystkich pacjentek, bez względu na ich wiek. Nasza klinika leczenia niepłodności prezentuje statystyki w podziale na cykle in vitro, transfery, a także na grupy wiekowe, które można znaleźć poniżej.

Cykle in vitro i transfery

Skuteczność procedury in vitro w Klinice Bocian pokazujemy w podziale na cykle in vitro (skumulowany wskaźnik) oraz transfery zarodków. Takie analizy, najlepiej prezentują jakość naszej pracy. Typowy cykl in vitro uwzględnia poszczególne etapy:

 • Stymulację 
hormonalną 
owulacji - Klinika Bocian

  Stymulację hormonalną owulacji

 • Punkcję – czyli
 pobranie komórek 
jajowych - Klinika Bocian

  Punkcję – czyli pobranie komórek jajowych

 • Zapłodnienie oocytów 
w warunkach 
laboratoryjnych - Klinika Bocian

  Zapłodnienie oocytów w warunkach laboratoryjnych

 • Hodowlę zarodków - Klinika Bocian

  Hodowlę zarodków

 • Transfer 
świeżego 
zarodka - Klinika Bocian

  Transfer świeżego zarodka

 • Mrożenie pozostałych zarodków zdolnych do rozwoju i ich transfer w późniejszym terminie (FET) - Klinika Bocian

  Mrożenie pozostałych zarodków zdolnych do rozwoju i ich transfer w późniejszym terminie (FET)

Jeden cykl in vitro jest ukończony w momencie uzyskania ciąży, bądź transferu wszystkich zarodków pochodzących z danej procedury. Te statystyki przedstawiają zatem efekty całego programu in vitro. Uwzględniamy przy tym ciąże potwierdzone w badaniu beta HCG, jak również ciąże kliniczne i porody. Dodatkowo pokazujemy również skuteczność w przypadku skorzystania z dawstwa gamet. Dlaczego dane statystyczne dotyczące porodów podajemy za 2021 rok? Przyczyna jest prosta - ciąża trwa zazwyczaj 9 miesięcy i tyle czasu czekamy, aż ostatni pacjenci z danego roku, którzy uzyskali ciążę z in vitro, doczekają się narodzin dzieci.

Ciąże potwierdzone testem beta HCG
Ciąże kliniczne
Porody
Ciąże potwierdzone testem beta HCG
Ciąże kliniczne
Porody

Skuteczność cykli in vitro

Cykl in vitro może składać się z różnej liczby transferów, jest to uzależnione od liczby uzyskanych zarodków, jak również efektu w postaci ciąży.

Skuteczność cykli in vitro

Pary, które nie mogą uzyskać zarodków z własnych gamet, mogą skorzystać z programu dawstwa komórek jajowych.

Skuteczność cykli in vitro – dawstwo komórek jajowych (OD)

Cykl in vitro może składać się z różnej liczby transferów, jest to uzależnione od liczby uzyskanych zarodków, jak również efektu w postaci ciąży.

Skuteczność cykli in vitro

0
25
50
75
100
68%
60%
50%

2021

69%
62%

2022

Pary, które nie mogą uzyskać zarodków z własnych gamet, mogą skorzystać z programu dawstwa komórek jajowych.

Skuteczność cykli in vitro – dawstwo komórek jajowych (OD)

0
25
50
75
100
72%
66%
53%

2021

87%
78%

2022

Cykl in vitro może składać się z różnej liczby transferów, jest to uzależnione od liczby uzyskanych zarodków, jak również efektu w postaci ciąży.

Skuteczność transferów

Transfery przeprowadzamy z użyciem świeżych zarodków (ET – embryo transfer), jak również mrożonych (FET – frozen/thawed embryo transfer). Prezentujemy statystyki dla obu przypadków. W sytuacji braku powodzenia in vitro z wykorzystaniem świeżego zarodka, następnym razem może skorzystać z transferu mrożonych zarodków (FET), a to wiąże się z dużo mniejszym kosztem i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu leczenia z jednej stymulacji.

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET)

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET)

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET)

0
25
50
75
100
47%
39%
30%

2021

47%
39%

2022

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET)

0
25
50
75
100
46%
37%
28%

2021

45%
37%

2022

In vitro w różnych grupach wiekowych

W przypadku skuteczności in vitro nie bez znaczenia pozostaje wiek pacjentek. Im młodsze są kobiety, tym większe mają szanse na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego. Tymczasem na rynku obserwujemy niepokojący trend podawania wybiórczych statystyk, obejmujących tylko najmłodsze pacjentki.

W Klinice Bocian każda ciąża jest dla nas tak samo ważna, dlatego też pokazujemy, jak statystycznie szanse na sukces in vitro rozkładają się w poszczególnych grupach wiekowych. Oferujemy szeroki wachlarz metod leczenia dopasowanych do potrzeb młodszych, jak i starszych pacjentek.

In vitro w różnych grupach wiekowych

Skuteczność cykli in vitro w grupie wiekowej do 35 lat

Pacjentka, która rozpoczyna leczenie w Klinice Bocian, przechodzi szczegółowy wywiad z lekarzem oraz dokładne badania, żeby w zależności od potrzeb wybrać najodpowiedniejszy i najefektywniejszy sposób leczenia. Przy pierwszym podejściu do in vitro największe szanse na zajście w ciążę i urodzenie dziecka mają pacjentki przed 35. rokiem życia. Posiadają zazwyczaj dużą liczbę komórek jajowych bardzo dobrej jakości, które są zdolne do zapłodnienia i dalszego prawidłowego rozwoju.

Skuteczność cykli in vitro - do 35 lat

Skuteczność cykli in vitro - do 35 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

Skuteczność cykli in vitro - do 35 lat

0
25
50
75
100
74%
67%
58%

2021

77%
71%

2022

Skuteczność cykli in vitro - do 35 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

0
25
50
75
100
69%
65%
57%

2021

83%
82%

2022

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - do 35 lat

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - do 35 lat

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - do 35 lat

0
25
50
75
100
52%
43%
36%

2021

53%
45%

2022

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - do 35 lat

0
25
50
75
100
48%
39%
31%

2021

49%
41%

2022

Skuteczność cykli in vitro w grupie wiekowej 35-40 lat

Płodność kobiet obniża się wraz z wiekiem, zmniejsza się nie tylko liczba komórek jajowych, ale również ich jakość. Szanse na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego z użyciem własnych komórek jajowych są nadal wysokie, zwiększają się jeszcze przy drugiej lub trzeciej procedurze.

Skuteczność cykli in vitro - 35 - 40 lat

Skuteczność cykli in vitro - 35 - 40 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

Skuteczność cykli in vitro - 35 - 40 lat

0
25
50
75
100
66%
59%
47%

2021

65%
57%

2022

Skuteczność cykli in vitro - 35 - 40 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

0
25
50
75
100
64%
56%
41%

2021

92%
83%

2022

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - 35 - 40 lat

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - 35 - 40 lat

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - 35 - 40 lat

0
25
50
75
100
43%
38%
28%

2021

42%
35%

2022

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - 35 - 40 lat

0
25
50
75
100
47%
38%
28%

2021

43%
34%

2022

Skuteczność cykli in vitro w grupie wiekowej 40-45 lat

Pacjentki w tym wieku nierzadko mają już za sobą pierwsze doświadczenia z leczeniem niepłodności. Ciąża w ich przypadkach jest jednak wciąż prawdopodobna. Istnieją mniej lub bardziej zaawansowane metody wspomagające zapłodnienie pozaustrojowe, które może zalecić pacjentce lekarz po odpowiedniej diagnostyce.

Skuteczność cykli in vitro - 40 - 45 lat

Skuteczność cykli in vitro - 40 - 45 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

Skuteczność cykli in vitro - 40 - 45 lat

0
25
50
75
100
48%
37%
22%

2021

44%
32%

2022

Skuteczność cykli in vitro - 40 - 45 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

0
25
50
75
100
72%
66%
53%

2021

86%
75%

2022

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - 40 - 45 lat

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - 40 - 45 lat

Skuteczność transferów świeżych zarodków (ET) - 40 - 45 lat

0
25
50
75
100
35%
27%
16%

2021

37%
26%

2022

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - 40 - 45 lat

0
25
50
75
100
39%
26%
19%

2021

36%
27%

2022

Skuteczność cykli in vitro w grupie wiekowej powyżej 45 lat

Zazwyczaj kobiety decydujące się na procedurę in vitro po 45. roku życia, jeżeli nie mają zamrożonych wcześniej własnych komórek jajowych lub zarodków, potrzebują oocytów uzyskanych od dawczyni. Pacjentki w tej grupie wiekowej mają wówczas największe szanse na uzyskanie ciąży.

Skuteczność cykli in vitro - powyżej 45 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - powyżej 45 lat

Skuteczność cykli in vitro - powyżej 45 lat - dawstwo komórek jajowych (OD)

0
25
50
75
100
79%
77%
63%

2021

85%
74%

2022

Skuteczność transferów mrożonych zarodków (FET) - powyżej 45 lat

0
25
50
75
100
41%
31%
25%

2021

51%
45%

2022

Metody zwiększające skuteczność in vitro

W ramach procedury in vitro stosowane są również metody i techniki wspierające zapłodnienie pozaustrojowe, stosowane zgodnie z konkretnymi zaleceniami lekarza. Ich skuteczność zależy od wielu czynników, zwłaszcza od indywidualnej sytuacji medycznej pacjenta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat skuteczności in vitro w podziale na różne typy usług, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą i rozwieją Twoje wątpliwości.

Okiem specjalisty – skuteczność in vitro

Dr n. med. Grzegorz Mrugacz

Dyrektor medyczny Klinik Bocian wyjaśnia, w jaki sposób prezentowane są statystyki skuteczności zapłodnienia in vitro, na co należy zwracać uwagę analizując prezentowane dane.

Refundacja in vitro 2024

Rządowy program refundacji in vitro realizowany jest również w Klinikach Bocian. Zakłada pełne finansowanie in vitro, do 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu. Jak wyglądają zasady kwalifikacji par, kto może zgłosić się do programu, dowiecie się z naszej strony:

patient icon

Galeria

Galeria

Badania, zabiegi, leczenie niepłodności, gabinety i laboratoria, czyli praca Kliniki Bocian uchwycona na zdjęciach.

Leczenie i skuteczność in vitro – Klinika Bocian
Skuteczność in vitro - Białystok, Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź, Lublin – Klinika Bocian
Skuteczność in vitro – Klinika Bocian
Leczenie i skuteczność in vitro – Klinika Bocian Białystok, Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź, Lublin
Skuteczność in vitro Białystok, Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź, Lublin – Klinika Bocian
Skuteczność in vitro – Klinika Bocian Białystok, Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź, Lublin

Często zadawane pytania

FAQ: Co wpływa na skuteczność in vitro?

Co wpływa na skuteczność in vitro?

Na powodzenie in vitro wpływ ma wiele elementów, jak chociażby wiek pacjentki, stan zdrowia, jakość plemników, komórek jajowych, przyczyny powodujące niepłodność. Czytaj dalej

FAQ: Jaki jest maksymalny wiek pacjentki żeby mogła podejść do in vitro?

Jaki jest maksymalny wiek pacjentki żeby mogła podejść do in vitro?

Jeżeli chodzi o polskie prawo to nie ma ustalonego konkretnego, górnego wieku kobiety, do kiedy można wykonać in vitro. Lekarze indywidualnie rozpatrują każdy przypadek. Czytaj dalej

FAQ: Jaka jest szansa na udane in vitro za pierwszym razem?

Jaka jest szansa na udane in vitro za pierwszym razem?

Część par uzyskuje ciążę za pierwszym razem, inne potrzebują więcej transferów, by cieszyć się pozytywnym testem ciążowym. Czytaj dalej

FAQ: Jak na skuteczność in vitro wpływa mrożenie zarodków?

Jak na skuteczność in vitro wpływa mrożenie zarodków?

Skuteczność transferu mrożonych i świeżych zarodków jest porównywalna. Zarodki dobrze znoszą mrożenie, tym samym sama kriokonserwacja nie powinna wpływać na efekt leczenia. Czytaj dalej