Zapisy od 4 do 17 maja 2022

Wysokość dofinansowania do in vitro

Samorządowy program dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje dofinansowanie w kwocie do 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej procedury in vitro w ramach dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie, a także dofinansowanie w wysokości do 2 500 zł do części klinicznej jednej procedury adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie. Uczestnikom przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie jednej, zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Jak skorzystać z dofinansowania w Klinice Bocian?

Zapisy do wojewódzkiego programu dofinansowania do in vitro rozpoczną się 4 maja o godz. 8:00 a zakończą 17 maja o godz. 13:00. Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcą skorzystać z samorządowego programu dofinansowania do procedury in vitro w Klinice Bocian, mogą zgłaszać się do wybranej placówki w Białymstoku i Warszawie poprzez specjalnie dedykowaną zapisom linię telefoniczną pod numerem +48 576 000 914 oraz adres mailowy wmbocian@klinikabocian.pl (wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się również kolejność zgłoszeń, dlatego zainteresowane programem pary, które chcą rozpocząć leczenie w Klinice Bocian, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu telefonicznego lub mailowego z nami (poprzez wskazany powyżej numer telefonu lub adres mailowy) w wyznaczonym terminie zapisów.

Kryteria kwalifikacji par do programu dofinansowania do in vitro

Pary, które chcą skorzystać z tegorocznego programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, muszą spełniać poniższe kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat według rocznika urodzenia;
 • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Procedura in vitro

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje część kliniczną:

 • Przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie badań ustawowych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji;
 • Przeprowadzenie i stymulowanie owulacji oraz ewentualny dobór dawcy nasienia;
 • W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie badań ustawowych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji transferu zarodka oraz dobór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

Część biotechnologiczna zawiera:

 • punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
 • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego;
 • nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy.