Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie do in vitro

„Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2024 rok.”

Zadzwoń +48 576 000 914

Wysokość dofinansowania do in vitro w woj. warmińsko-mazurskim

Samorządowy program dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje dofinansowanie w kwocie do 6 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej procedury in vitro w ramach dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie, a także dofinansowanie w wysokości do 3 000 zł do części klinicznej jednej procedury adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w Klinice Bocian?

Zapisy do wojewódzkiego programu dofinansowania do in vitro rozpoczną się 26 marca 2024 roku o godz. 8:00 i potrwają do 5 kwietnia 2024 roku lub wyczerpania limitu miejsc. Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcą skorzystać z samorządowego programu dofinansowania do procedury in vitro w Klinice Bocian, mogą zgłaszać się do wybranej placówki w Białymstoku, Warszawie i Gdańsku osobiście, a także poprzez specjalnie dedykowaną zapisom linię telefoniczną pod numerem +48 576 000 914 oraz adres mailowy wmbocian@klinikabocian.pl (wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się również kolejność zgłoszeń, dlatego zainteresowane programem pary, które chcą rozpocząć leczenie w Klinice Bocian, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu telefonicznego lub mailowego z nami (poprzez wskazany powyżej numer telefonu lub adres mailowy) w wyznaczonym terminie zapisów. Klinika Bocian Białystok – ul. Akademicka 26 Klinika Bocian Warszawa – ul. Stawki 2a Klinika Bocian Gdańsk – Aleja Grunwaldzka 103A

Kryteria kwalifikacji par do programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego

Program dofinansowania do in vitro dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego dedykowany jest parom, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu i które muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat według rocznika urodzenia;
 • spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 442) warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego);
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Kryteria wykluczenia z programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców województwa warmińsko mazurskiego

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Procedura in vitro

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje część kliniczną:

 • Przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie badań ustawowych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji;
 • Przeprowadzenie i stymulowanie owulacji oraz ewentualny dobór dawcy nasienia;
 • W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie badań ustawowych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji transferu zarodka oraz dobór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

Część biotechnologiczna zawiera:

 • punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
 • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego;
 • nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy.