Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Warszawa

Refundacja in vitro - Warszawa

Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025 jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.

Refundacja in vitro 
-  Warszawa -logo

Wysokość dofinansowania do in vitro w Warszawie

Program dla mieszkańców Warszawy obejmuje dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 6 000 zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności. Kwota dofinansowania może być niższa, jeśli nie zostały wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane w programie.

Maksymalnie przysługuje refundacja do 3 zabiegów. Ponadto w ramach programu ochrony płodności przed leczeniem gonadotoksycznym, uczestniczkom przysługuje możliwość dofinansowania do jednej procedury mrożnia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 3 600 zł.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

Pary, które chcą skorzystać ze stołecznego programu refundacji in vitro, proszone są o zgłoszenie się do Kliniki Bocian w Warszawie (ul. Stawki 2a) - telefonicznie: 22 300 50 90 lub mailowo warszawa@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro w Warszawie

Do stołecznego programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, spełniające następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat,
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat (w tym celu para będzie zobowiązana wypełnić odpowiednie oświadczenie w Klinice Bocian).

Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. Pacjenci składają oświadczenie, że nie uczestniczyli lub uczestniczyli co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych, w tym programie finansowanym ze środków m.st. Warszawy w latach 2019-2022.

Kryteria kwalifikacji do programu ochrony płodności przed leczeniem gonadotoksycznym w Warszawie

Do programu zostaną zakwalifikowane kobiety w wieku 18-40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby.

Refundowane świadczenia

Dofinansowanie obejmuje:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • wykonanie znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • pobrania nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy.

UMOWA nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/IVF/26/23-25