Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Słupsk

Refundacja in vitro - Słupsk

Programu polityki zdrowotnej pn. „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 – 2027”

Refundacja in vitro 
-  Słupsk - logo

Zadzwoń +48 583 502 880

Wysokość dofinansowania do in vitro - Słupsk

Samorządowy program dla mieszkańców Słupska zakłada dofinansowanie do procedury in vitro, z wykorzystaniem dawstwa partnerskiego oraz dawstwa innego niż partnerskie, w wysokości do 6 000 złotych dla jednej pary do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (lub dwóch, po spełnieniu poniższych warunków) w czasie trwania programu.

Każda para zakwalifikowana do programu może:

 • skorzystać z dofinansowania jednej procedury w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka;
 • skorzystać z dofinansowania do dwóch procedur (do 6 000 zł na każdą) w sytuacji, gdy pierwsza była nieskuteczna, jeżeli w jej wyniku i wykorzystaniu wszystkich uzyskanych z niej zarodków nie doszło do urodzenia żywego dziecka.

Kolejna procedura pobrania i zapłodnienia komórki jajowej nie może być wykonana bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków.

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z programu.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro dla mieszkańców Słupska w Klinice Bocian?

Pary, które są zainteresowane programem dofinansowania do procedury in vitro dla mieszkańców Słupska, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Gdańsku (Aleja Grunwaldzka 103A) - telefonicznie: +48 583 502 880 lub mailowo gdansk@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji par do programu dofinansowania do in vitro w Słupsku

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję oraz spełniają kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej:

 • Wiek kobiety mieszczący się w przedziale 20 - 40 lat (według rocznika urodzenia).
 • Spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie.
 • Zamieszkiwanie od co najmniej roku (zarówno kobieta i mężczyzna) w Mieście Słupsku i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku. Weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie Słupskiej Karty Mieszkańca.
 • Wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.
 • Pozostawanie we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna).

Kryteria wyłączenia z udziału w programie dofinansowania in vitro w Słupsku

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (określone na podstawie wartości hormonów FSH oraz AMH),
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem może być brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (określone na podstawie wartości hormonów FSH oraz AMH),
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem może być brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo żeńskich komórek rozrodczych:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.