Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Kraków

Refundacja in vitro - Kraków

Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021 - 2022: “Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Refundacja in vitro 
-  Kraków - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro w Krakowie

Uczestnicy samorządowego programu dla mieszkańców Krakowa mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro - w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, bądź do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2500 zł do procedury adopcji zarodka.

Jak skorzystać z dofinansowania do in vitro dla mieszańców Krakowa w Klinice Bocian?

Rekrutacja par do miejskiego programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Krakowa rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku o godz. 9:00. Pary, które chcą skorzystać z programu w Klinice Bocian, powinny zgłosić się do Kliniki Bocian telefonicznie +48 32 701 04 60, mailowo refundacjakrakow@klinikabocian.pl lub osobiście do Kliniki Bocian w Katowicach, ul. Dąbrówki 13. Wniosek o objęcie dofinansowaniem jest do pobrania na dole strony. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dostępne procedury

Każda para zakwalifikowana do krakowskiego programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji:

 • procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),
 • procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie),
 • procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).

Procedura in vitro

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary lub z wykorzystaniem nasienia dawcy powinna objąć następuje elementy:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po, przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja, kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Dofinansowanie in vitro w Krakowie - kryteria kwalifikacji par

Do programu dofinansowania do in vitro zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Krakowa;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

O kwalifikacji do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z programu.