Program samorządowy - Sosnowiec

Sosnowiec

Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. jest realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 470/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”. Zadanie jest współfinansowane ze środków publicznych przekazanych realizatorom przez Gminę Sosnowiec.

Częstochowa

Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. jest realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. Program “Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015 – 2017”. Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.czestochowa.pl - programy polityki zdrowotnej realizowane przez miasto. Zadanie jest współfinansowane ze środków publicznych przekazanych przez Gminę Miasto Częstochowa.