Ustawa o refundacji in vitro przyjęta przez Senat

8 grudnia 2023

W piątek Senat przyjął ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Została ona zgłoszona jako projekt obywatelski. Ustawę przyjęto w Senacie bez poprawek. Zgłoszony wniosek PiS dotyczący odrzucenia ustawy w całości nie znalazł poparcia wśród senatorów.

Finalnie za przyjęciem ustawy zagłosowało 59 senatorów, 23 opowiedziało się przeciw, natomiast 3 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której swoje zdanie wyrazili zarówno przeciwnicy zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak i senatorowie popierający zapis o refundacji in vitro. Teraz ustawa trafi do prezydenta, bowiem niezbędny jest jego podpis, żeby mogła zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw i ostatecznie wejść w życie.

Zgodnie z ustawą minister zdrowia będzie zobligowany do przygotowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności, uwzględniającego refundację in vitro. Każdego roku na ten cel ma trafić 500 mln zł z budżetu państwa. Założono, że program zacznie funkcjonować 1 czerwca 2024, czyli w Dzień Dziecka.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście