Jest zgoda na badania preimplantacyjne

25 czerwca 2024

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że pary zakwalifikowane do rządowego programu refundacji in vitro mogą wykonać diagnostykę preimplantacyjną zarodków (PGT) odpłatnie. Co więcej wyjaśniono, że w ramach programu będzie także możliwość skorzystania z mrożonych oocytów. Doprecyzowano również kwestię transferu zarodków utworzonych przed wejściem w życie programu, które nie będą liczone jako cykl.

Realizatorzy programu refundacji in vitro otrzymali wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Zdrowia na kilka wątpliwości dotyczących m.in. badań preimplantacyjnych, mrożonych komórek jajowych i transferu kriokonserwowanych zarodków. Ważną dla wielu pacjentów informacją była decyzja, która umożliwia parom zakwalifikowanym do Programu wykonywanie diagnostyki preimplantacyjnej na zasadach komercyjnych, w przypadku wskazań. Zaznaczono jednocześnie, że diagnostyka preimplantacyjna nie jest świadczeniem wchodzącym w zakres Programu i nie stanowi elementu procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

Kolejną istotną wiadomość stanowi możliwość skorzystania z kriokonserwowanych komórek jajowych w ramach ogólnopolskiego programu finansowania in vitro. Ustalono także, że transfer zarodków utworzonych i kriokonserwowanych przed wejściem w życie rządowego programu, przysługuje parom zgodnie z ustalonym kosztem jednostkowym. Tym samym kriotransfer zarodków utworzonych przed rozpoczęciem Programu nie liczy się jako cykl. Parze po ich transferze będzie nadal przysługiwało prawo skorzystania sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Poinformowano także, że pacjentom zakwalifikowanym do ogólnopolskiego programu in vitro refundacja leków do stymulacji będzie przysługiwać od 1 lipca br.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście