Senacka komisja zdrowia poparła refundację in vitro

7 grudnia 2023

Ustawa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa uzyskała poparcie senackiej komisji zdrowia. Została ona przyjęta bez poprawek. Tym samym już 8 grudnia 2023 roku mogą się ustawą zająć senatorowie podczas posiedzenia plenarnego.

Jeżeli Senat przyjmie ustawę o refundacji in vitro, bez żadnych poprawek, zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta. Sejm uchwalił projekt obywatelskiej ustawy 29 listopada 2023 roku. Wówczas posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez PIS m.in. dotyczące tego, by in vitro było dostępne tylko dla małżeństw, ograniczające liczbę tworzonych zarodków, a także upadł wniosek o wysłuchanie publiczne, co w konsekwencji wydłużyłoby prace nad programem. Senatorowie PIS nie wzięli udziału w posiedzeniu senackiej komisji zdrowia.

Zgodnie z założeniami ustawy minister zdrowia ma opracować i wdrożyć program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medycznie wspomaganej prokreacji - in vitro. Na program każdego roku ma zostać przeznaczone co najmniej 500 mln zł.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście