Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła projekt ustawy o refundacji in vitro

28 listopada 2023

Dziś, 28 listopada 2023, Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro. Projekt zdobył poparcie zdecydowanej większości posłów. Drugie czytanie projektu zaplanowano na 29 listopada 2023 roku.

Komisja Zdrowia zdecydowaną większością głosów poparła projekt i odrzuciła większość wniesionych wcześniej poprawek. Wyniki głosowania nad całością projektu prezentowały się w następujący sposób: 21 posłów w Komisji Zdrowia było za, przeciw 6 posłów, natomiast 4 wstrzymało się od głosu.

Obywatelski projekt zakłada, że każdego roku na finansowanie in vitro zostanie przeznaczone co najmniej 500 mln zł z budżetu państwa. Minister zdrowia będzie także zobowiązany do przedstawiania Sejmowi sprawozdania z wykonywania programu.