Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o refundacji in vitro

22 listopada 2023

Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji procedur in vitro. Inicjatywa „Tak dla in vitro” zdobyła ponad pół miliona podpisów. W trakcie kilkugodzinnej i niejednokrotnie emocjonalnej debaty głos zabrało 80 posłów. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone 28 listopada.

W dyskusji dominowały głosy popierające inicjatywę refundowania in vitro z budżetu państwa. Choć nie zabrakło również wystąpień osób, które sprzeciwiają się in vitro. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentowała posłanka Agnieszka Pomaska (KO). - Zwracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. Przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja demokratycznej większości – zaznaczyła posłanka.

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu. Tym samym zostanie on poddany pod głosowanie 28 listopada br.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada refundację in vitro, wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 r. Jednak postępowanie ustawodawcze w tym zakresie nie zostało zakończone w poprzedniej kadencji Sejmu. W związku z tym projekt jest rozpatrywany przez obecnie wybrany parlament. Projekt zakłada zobowiązanie ministra zdrowia do opracowania, wdrożenia oraz finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności poprzez procedury medyczne wspomaganej prokreacji, do których zalicza się in vitro. Zdaniem projektodawców co roku na program powinno zostać przeznaczone, co najmniej 500 mln zł.

Autorzy projektu w swojej argumentacji zwracają uwagę na pogłębiający się w Polsce kryzys demograficzny, którego jedną z przyczyn jest niepłodność. W uzasadnieniu wskazuje się, że rocznie około 35 000 - 40 000 par wymaga leczenia zaawansowanymi technikami wspomaganego rozrodu. Jednak koszt takiej terapii jest na tyle wysoki, że nie wszystkie osoby mogą sobie na nią pozwolić. Stąd konieczność wsparcia finansowego na leczenie ze strony państwa.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście