Czy będzie szerszy dostęp do in vitro?

21 lutego 2024

Prace zespołu ds. in vitro powołanego przez minister zdrowia, Elżbietę Leszczynę, który zajmie się refundacją procedury ze środków publicznych, ruszyły w poniedziałek, 19 lutego 2024 r. Ustalenia objęte są klauzulą poufności, ale w niektórych mediach pojawiają się już przypuszczenia, że prace w resorcie zdrowia idą w kierunku poszerzenia dostępności do in vitro, w porównaniu do programu rządowego realizowanego w kraju w latach 2013-2016.

W trakcie pierwszego posiedzenia omówiono kryteria kwalifikacji par do planowanego programu in vitro. W posiedzeniu wzięli udział eksperci, którzy zajmują się medycyną rozrodu, embriologią i onkologią. Nie zabrakło również przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- Chciałabym stworzyć program in vitro na miarę 2024 r. Zależy mi na tym, żeby każdą parę dotkniętą niepłodnością było na to stać. Pacjenci onkologiczni również muszą być objęci programem in vitro. To dla nich jedyna szansa, aby zostać rodzicami – podkreśliła Elżbieta Leszczyna, minister zdrowia.

Z informacji podawanych przez Dziennik Gazeta Prawna wynika, że prace powołanego zespołu mogą dotyczyć m.in. nowej granicy wieku, czy też refundacji zapłodnienia z wykorzystaniem dawstwa. Plan wytycznych i szczegółów programu refundacji in vitro ma być gotowy do 29 marca br. Natomiast od 1 czerwca tego roku program ma już wystartować.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście