Minister zdrowia zapowiedziała utworzenie zespołu do opracowania programu in vitro

20 grudnia 2023

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas konferencji prasowej poinformowała, że specjalnie powołany zespół fachowców opracuje program leczenia niepłodności metodą in vitro. Składać się będzie z ekspertów: ginekologów, embriologów, psychologów i neonatologów. O wycenę procedury in vitro złożono już wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie określa warunków programu o refundacji in vitro, ale zapewnia podstawę do jego opracowania. Dokładne zasady zostaną dopiero określone. Minister Zdrowia wyjaśniła, że powołany zespół specjalistów do wiosny opracuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Przygotowany w tym czasie program, pozwoli na jego realizację od 1 czerwca 2024 roku.

Minister zdrowia dodała również, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek (19.12.2024) budżet państwa na rok 2024. Tam w rezerwie celowej, której dysponentem jest minister zdrowia, jest zapisane 500 mln złotych na leczenie niepłodności metodą in vitro.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście