Minister Zdrowia powołała zespół ds. opracowania programu in vitro

15 lutego 2024

Resort zdrowia powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie kryteriów programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności, zakładającego finansowanie in vitro z budżetu państwa. Zespół wskaże m.in. kto będzie miał prawo do skorzystania z dofinansowania, a kto niestety takiej pomocy z publicznych pieniędzy nie otrzyma. Przewodniczącą została Dagmara Korbasińska, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Prace mają zakończyć się do 29 marca 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami ogólnopolski program in vitro ma ruszyć 1 czerwca 2024 roku.

Ministerialny zespół rozpoczyna prace nad tym, co dokładnie znajdzie się w programie finansowania leczenia niepłodności za pomocą metody in vitro. W jego skład wchodzi grono ekspertów, którzy wypracują warunki dostępu do refundacji zapłodnienia pozaustrojowego, in vitro.

Powołany zespołu ds. programu in vitro ma opracować:

  • kryteria włączenia pary do programu oraz kryteria wykluczenia pary z programu, uwzględniające w szczególności wiek kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz inne niezbędne warunki;
  • kryteria wyboru realizatorów programu;
  • medyczne założenia dla przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego;
  • zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu;
  • założenia dla zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił 29 listopada 2023 r. Następnie 8 grudnia 2023 r. Senat poparł ją, nie wprowadzając poprawek. Tydzień później prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Weszła ona w życie 3 stycznia 2024 r. Na finansowanie zabiegów in vitro zaplanowano przeznaczyć co najmniej 500 mln zł rocznie.

icon downloadZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście