Program finansowania in vitro - kryteria kwalifikacji par

10 kwietnia 2024

Podczas spotkania prasowego w Ministerstwie Zdrowia zostały zaprezentowane kryteria kwalifikacji par do rządowego programu finansowania in vitro. Opracował je specjalnie powołany zespół ekspertów. Celem programu jest równy dostęp do metody in vitro dla wszystkich par borykających się z niepłodnością oraz umożliwienie osobom przed lub w trakcie leczenia onkologicznego zabezpieczenia komórek jajowych lub nasienia na przyszłość. Wkrótce ma zostać ogłoszony konkurs dla ośrodków medycznych wspomaganej prokreacji, które będą go realizowały.

Rządowy program finansowania in vitro ma ruszyć 1 czerwca 2024 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2028. Tego typu programy zdrowotne muszą mieć bowiem wyznaczone ramy czasowe. Co roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone na niego 500 mln zł, czyli łącznie 2,5 mld zł. Wszystkie świadczenia zdrowotne w ramach tego programu mają być objęte finansowaniem.

- Osoby, które mają stwierdzoną niepłodność mają prawo dostępu do programu. Nie uzależniamy tego, czy korzystały wcześniej z jakichkolwiek innych programów finansowanych przez samorządy lub wcześniejszy program rządowy. Jeżeli spełnią kryteria, mogą wejść do naszego programu - zaznaczyła dyr. Dagmara Korbasińska, przewodnicząca Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Program finansowania in vitro obejmie pary:

 • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

 • pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

 • mające kriokonserwowane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Tym samym do programu będą mogły także przystąpić te pary, które korzystały już z samorządowych programów lub wcześniejszego rządowego programu in vitro i mają jeszcze zamrożone zarodki. Te osoby też będą mogły zrealizować kriotransfer tych zarodków w ramach nowego programu.

Kolejnym ważnym kryterium kwalifikacji par jest wiek. Górna granica została ustanowiona zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn:

 • kobiety do 42 roku życia korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,

 • kobiety do 45 roku życia korzystające z dawstwa oocytów lub zarodków,

 • mężczyźni do 55 roku życia.

Warto zaznaczyć, że w programie nie ma parametrów ograniczających wartości rezerwy jajnikowej.

Rządowy program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym:

 • do 4 cykli z własnymi komórkami jajowymi lub dawstwem nasienia,

 • do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia 6 komórek jajowych w ramach jednego cyklu,

 • do 6 cykli z dawstwem zarodków.

Minister zdrowia odniosła się także do kwestii programów samorządowych dofinansowujących procedury in vitro. - Jeśli jakiś samorząd będzie chciał finansować dalej in vitro może to robić. Natomiast 500 mln zł rocznie to są środki absolutnie wystarczające na to, żeby nie było tej sytuacji, że pary dopłacają za różnego rodzaju świadczenia, które dotyczą całej tej procedury. My zapewniamy ze środków NFZ’ów i ze środków tego programu kompleksową opiekę nad parą - zaznaczyła Izabela Leszczyna, minister zdrowia.

Drugim celem programu jest onkopłodność, czyli zabezpieczanie płodności na przyszłość, to oznacza pobranie i przechowywanie gamet pacjentów przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. Tu również ustalono kryteria wieku przystąpienia do programu:

 • kobiety do 40 roku życia,

 • mężczyźni do 45 roku życia.

Jak podkreślono podczas konferencji, wkrótce zostanie rozpisany konkurs dla ośrodków medycznych wspomaganej prokreacji, posiadających zaplecze kadrowe i sprzętowe.

Zapoznaj się na naszej stronie, jak wygląda dofinansowanie in vitro w 2024 roku .

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90