Pn - Czw 8.00 - 19.00 Pt 8.00 - 16.00 Sob 8.00 - 12.00

Wysokość dofinansowania

Samorządowy program dla mieszkańców Sosnowca zakłada dofinansowanie do 5 000 zł, pokrycie 80 % kosztów jednej procedury in vitro. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a refundacją ponoszą pacjenci kliniki leczenia niepłodności. Wsparcie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów przeprowadzonych w latach 2017-2020. Para może skorzystać w bieżącym roku z jednokrotnego dofinansowania.

Refundowane świadczenia

Refundacja procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje:

  • stymulację mnogiego jajeczkowania,
  • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym,
  • procedury mikroiniekcji plemników,
  • pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków,
  • transfer zarodków do jamy macicy.
Refundacja in vitro w Sosnowcu

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro

Do programu kwalifikowane są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, spełniające następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego, lub chirurgicznego.

Jak skorzystać z programu dofinansowania in vitro
w Klinice Bocian?

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Sosnowcu podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania terminu przejmowania wniosków przez realizatorów do programu dofinansowania in vitro dla mieszkańców Sosnowca w 2020 roku. Powyższa decyzja została podyktowana obawą o bezpieczeństwo mieszkańców Sosnowca.

Pary, które chcą skorzystać z programu refundacji in vitro w Klinice Bocian w Katowicach mogą kontaktować się telefonicznie z placówką: 32 701 04 60 lub mailowo katowice@klinikabocian.pl.