Korzystaj z wiedzy naszych specjalistów

Czym się zajmuje diagnosta laboratoryjny?

W skrócie W klinice leczenia niepłodności pacjenci, borykający się z problemami z uzyskaniem ciąży, otrzymują profesjonalną pomoc ze strony zespołu medycznego. Ważną jego część stanowią diagności laboratoryjni, bowiem droga do spełnienia marzeń o rodzicielstwie rozpoczyna się właśnie od szczegółowej diagnostyki. Za drzwiami laboratorium przeprowadzają staranne badania m.in. próbek krwi, pobranych wymazów, a także nasienia pacjentów. Otrzymane wyniki trafiają do dalszej lekarskiej analizy, co pozwala wyznaczyć kolejne kroki terapii. Praca diagnosty laboratoryjnego jest niezwykle ważna w całym procesie leczenia, stąd też warto wiedzieć, jak ona dokładnie wygląda.

Kim jest diagnosta laboratoryjny?

Diagnosta laboratoryjny to specjalista zatrudniony w sektorze ochrony zdrowia. Zajmuje się badaniem materiału biologicznego pobranego od pacjentów, zarówno w celach diagnostycznych oraz leczniczych, jak i sanitarno-epidemiologicznych. Jest to zawód zaufania publicznego uregulowany ustawą. W praktyce oznacza to, że dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i uprawnień, kandydat może wypełniać swoje obowiązki. Każdy diagnosta znajduje się na Liście Diagnostów Laboratoryjnych, prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90

Gdzie pracuje diagnosta laboratoryjny?

Miejsce pracy diagnosty laboratoryjnego to głównie laboratoria diagnostyczne publicznych, jak i komercyjnych ośrodków medycznych. Dodatkowo, specjalista ten znajduje zatrudnienie w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych czy firmach farmaceutycznych. Ze względu na to, że istnieje wiele specjalizacji z zakresu diagnostyki, to diagnosta laboratoryjny może podjąć zatrudnienie w klinikach o różnym profilu medycznym, m.in. w placówkach leczących pary z problemami związanymi z płodnością. Profesjonalna klinika leczenia niepłodności, to miejsce, w którym poza lekarzami, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami leczenia niepłodności, pracują także zespoły embriologów, położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Bez nich ciężko byłoby zidentyfikować czynniki powodujące problemy z uzyskaniem ciąży oraz wybrać najlepszy sposób leczenia pary.

Czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny w klinice leczenia niepłodności?

Zanim lekarz rozpozna schorzenie i wdroży odpowiednie postępowanie medyczne, nad pobranym materiałem biologicznym pacjentów pracuje diagnosta laboratoryjny. Bez niego dalsze etapy leczenia niepłodnością są po prostu niemożliwe. Do obowiązków diagnosty laboratoryjnego w klinice leczenia niepłodności należy przede wszystkim:

 • przygotowanie próbek biologicznych do analizy w tym krwi, wymazów, nasienia,
 • analiza próbek m.in. w celu identyfikacji różnych chorób, zaburzeń zdrowotnych,
 • wykonywanie badań hormonalnych,
 • realizacja badań nasienia – podstawowych i rozszerzonych,
 • interpretacja wyników badań,
 • przygotowanie nasienia do inseminacji domacicznej i in vitro,
 • wykonywanie różnorodnych testów diagnostycznych,
 • dbanie o wiarygodność otrzymywanych wyników badań poprzez regularną kontrolę jakości,
 • raportowanie otrzymanych wyników badań,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu laboratoryjnego,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Praca diagnosty laboratoryjnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, w związku z czym wymaga odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. W konsekwencji pojawia się zasadnicze pytanie o kryteria podjęcia pracy w tym zawodzie, czyli wymogi związane z ukończonym, określonym kierunkiem studiów, dotychczasowo zdobyte kwalifikacje zawodowe, czy kompetencje personalne.

- Aby zostać diagnostą laboratoryjnym, należy skończyć pięcioletnie jednolite studia na kierunku analityka medyczna na uniwersytecie medycznym. W trakcie studiów studenci odbywają liczne praktyki zawodowe. Kiedy ich edukacja już się zakończy, przyszli diagności składają wniosek do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Jest to formalny warunek, bez którego nie można pracować w tym zawodzie. Diagnostą laboratoryjnym może również zostać osoba po studiach biologicznych, m.in. biologii czy biotechnologii, która odbyła studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna i uzyskała prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - wyjaśniła mgr Agnieszka Kurzewska, diagnosta laboratoryjny, koordynator medycznych laboratoriów diagnostycznych w placówkach Kliniki Bocian.

Jakie cechy powinien posiadać diagnosta laboratoryjny?

Oprócz konieczności spełnienia warunków formalnych, które zostały już omówione, istotne pozostają również cechy charakteru i predyspozycje, aby móc profesjonalnie wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego. Jest to praca obciążona bardzo wysokim poziomem odpowiedzialności, ponieważ drobny błąd może mieć poważne konsekwencje i doprowadzić do postawienia błędnej diagnozy i wdrożenia nieadekwatnego leczenia. Pracując i analizując pobrane materiały biologiczne trzeba wykazywać się bardzo dużą dokładnością, skrupulatnością i rzetelnością oraz cierpliwością. Diagnosta laboratoryjny często pracuje w zespole, dlatego ważna pozostaje umiejętność współpracy oraz komunikacji z innymi członkami personelu medycznego. Niejednokrotnie zawód ten wiążę się z wykonywaniem obowiązków pod presją czasu, dlatego diagnosta musi być osobą zorganizowaną i radzić sobie w sytuacjach stresujących, pozostając opanowanym i cierpliwym.

Jakie są różnice między diagnostą laboratoryjnym a embriologiem?

Za zamkniętymi drzwiami laboratorium w klinice leczenia niepłodności, ściśle współpracuje ze sobą zespół wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów medycyny. To dzięki ich skoordynowanej pracy możliwe staje się uzyskanie ciąży. Prawidłowa diagnostyka niepłodności, to pierwszy i najważniejszy etap, zanim lekarz przedstawi i zastosuje indywidualnie zaplanowaną ścieżkę terapeutyczną. W tym momencie może pojawić się wątpliwość, dotycząca zakresu zadań i roli diagnosty laboratoryjnego oraz embriologa w procesie leczenia niepłodności z wykorzystaniem procedur wspomaganego rozrodu. Zacznijmy od tego, że są to dwie profesje uzupełniające się obowiązkami i zadaniami. Diagnosta laboratoryjny przeprowadza przede wszystkim badania hormonalne oraz badanie nasienia, czyli kluczowe działania w diagnostyce niepłodności, ale także w procesie przygotowania pary do zapłodnienia pozaustrojowego oraz inseminacji domacicznej (IUI). Warto zaznaczyć, że w laboratorium diagnostycznym przygotowywane jest nasienie wykorzystywane do inseminacji oraz w procedurze in vitro. Embriolog z kolei zajmuje się zapłodnieniem komórki jajowej w procedurze in vitro, obserwuje i analizuje rozwój zarodków. Przygotowuje zarodki do transferu, jak również zabezpiecza je za pomocą mrożenia, podobnie jak komórki jajowe i plemniki. Jak widać bez wspólnego działania obu zawodów, niepłodne pary mogłyby mieć problem z uzyskaniem upragnionej ciąży.

Współpraca między diagnostą laboratoryjnym a lekarzem

Drogi diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy, specjalistów ds. niepłodności, często krzyżują się w trakcie leczenia pacjentów. Po pierwsze diagnosta laboratoryjny analizuje dostarczoną mu próbkę do badań i opracowuje wynik, pod którym się podpisuje. Informacje, zawarte w wyniku badań pomagają lekarzowi właściwie zdiagnozować przyczynę problemów zdrowotnych i ustalić plan terapii medycznej. To do lekarza należy postawienie finalnej diagnozy i ustalenie etapów leczenia niepłodności, właśnie w oparciu o historię medyczną i wyniki przeprowadzonych badań. W takiej sytuacji, konieczny jest oczywiście bezpośredni kontakt z pacjentami, który daje możliwość doprecyzowania kwestii związanych z wytyczonym postępowaniem medycznym, rozwiania wszelkich obaw i wątpliwości. Bowiem bezskuteczne starania o ciążę i leczenie niepłodności generują wiele istotnych pytań. Diagności laboratoryjni rzadziej bezpośrednio rozmawiają z pacjentami. Wyniki badań w większości są dostępne on-line lub przekazywane przez lekarza. Jednak zdarza się, że również oni objaśniają pacjentom rezultaty badań.

Jak widać diagnosta laboratoryjny to zawód, który ma kluczowe znaczenie dla postawienia trafnej diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia pacjentów zmagających się z niepłodnością. Oczywiście jego praca przyczynia się do poprawy zdrowia, jakości i komfortu życia pacjentów.

Powiązane artykuły

Zobacz także