Korzystaj z wiedzy naszych specjalistów

Dofinansowanie do in vitro a status związku pacjentów

W skrócie Obowiązująca w Polsce ustawa o leczeniu niepłodności, jak i samorządowe programy dofinansowania do in vitro oraz rządowy program refundacji in vitro określają zasady korzystania z zapłodnienia pozaustrojowego. Brane są pod uwagę nie tylko żeńskie, jak i męskie wskazania i przeciwwskazania zdrowotne, ale również pewne wymogi formalne. Ważny zapisy dotyczy chociażby statusu związku pary.

Kto może skorzystać z dofinansowania do in vitro?

Poza wieloma kluczowymi wskazaniami zdrowotnymi pozwalającymi zastosować in vitro, czy schorzeniami wykluczającymi pacjentów kobietę lub mężczyznę z tego rodzaju zabiegów, w Ustawie o leczeniu niepłodności z 2015 r., rządowym Programie refundacji in vitro w Polsce 2013-2016, jak i najnowszym 2024-2028 oraz realizowanych w Klinice Bocian programach samorządowych, bardzo ważne miejsce zajmuje zapis mówiący o statusie związku pacjentów, chcących skorzystać z procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ustawa, jak i programy finansowania in vitro, określają, że mogą z tego rodzaju procedur korzystać osoby pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Dawstwo partnerskie określane jest tam jako "przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę - mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji u biorczyni pozostającej z dawcą w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu potwierdzonym zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni."

Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90

Jaki jest zakres definicji dotyczącej statusu związku pacjentów?

W świetle aktualnych wymogów, leczeniu za pomocą in vitro poddawana jest tylko i wyłącznie para (kobieta i mężczyzna) - pozostająca w związku małżeńskim lub partnerskim/nieformalnym. Warunek rozpoczęcia procedur stanowi podpisanie niezbędnych dokumentów i oświadczeń przez oboje małżonków bądź partnerów. Zapoznanie się z dokumentami i podpisanie ich przez parę (kobietę i mężczyznę) jest warunkiem rozpoczęcia terapii. Nie wymaga się dodatkowych potwierdzeń w postaci aktu małżeństwa lub innych pism, np. zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Kto nie skorzysta z refundacji in vitro?

Przepisy wykluczają możliwość korzystania z in vitro singielkom. Dodatkowo do programu finansującego leczenie metodami zapłodnienia pozaustrojowego nie zakwalifikują się pary jednopłciowe. Oprócz tego, że niepłodność musi być udokumentowana medycznie, niedopuszczalne jest stosowanie technik wspomaganej prokreacji np. po zmianie płci.

Kwestia związku też jest poruszona też w ogólnopolskim programie refundacji leczenia za pomocą in vitro. Tu także jest ustalone, że z programu mogą skorzystać pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.

Powiązane artykuły

Zobacz także