Korzystaj z wiedzy naszych specjalistów

Refundacja in vitro a liczba procedur

W skrócie Zapłodnienie in vitro pomaga niepłodnym parom stać się rodzicami. Jednak dla wielu osób tego rodzaju leczenie nie kończy się na jednym transferze. Niekiedy trzeba podejść do dwóch, trzech, a nawet więcej procedur in vitro, żeby cieszyć się ciążą i narodzinami dziecka. Wraz z kolejnymi próbami rośnie szansa na powodzenie leczenia. Stąd też w przypadku programów finansowania in vitro istotne jest określenie do ilu procedur in vitro możliwe jest uzyskanie refundacji.

Jakie są najważniejsze założenia refundacji in vitro?

Uchwalona w 2015 roku Ustawa o leczeniu niepłodności jest podstawowym dokumentem, w którym znajdują się szczegółowo opisane zagadnienia z zakresu prowadzenia terapii za pomocą technik wspomaganego rozrodu, in vitro i inseminacji. Znajdujące się w niej zapisy uwzględniają samorządowe, jak i rządowe programy refundacyjne, które również określają kryteria kwalifikacyjne, wskazania, przeciwwskazania do skorzystania z tego typu wsparcia. Oprócz informacji dotyczących zasad i kryteriów, które muszą spełnić pacjenci, istotne pozostają dla nich szczegóły dostarczające wiedzę o wysokości potencjalnego finansowania oraz liczbie refundowanych procedur. Naturalnie, nie zaskakuje i nie dziwi, że właśnie na te dwa czynniki mocno zwracają uwagę. Dlaczego? Po pierwsze, leczenie za pomocą zapłodnienia pozaustrojowego, in vitro jest dosyć drogie i nie każda para może samodzielnie, bez żadnej formy pomocy, sfinansować leczenie. W niektórych wypadkach okazuje się, że terapia, ze względu na stan zdrowia i reakcje organizmu, będzie składała się z więcej niż jednej procedury. Możliwość skorzystania w ramach programu z refundacji dwóch, trzech lub więcej procedur in vitro stanowi dużą pomoc i prawdziwe odciążenie finansowe dla pary.

Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90

Refundacja in vitro na kolejne dziecko

Kolejnym ważnym aspektem w obszarze liczby refundowanych procedur in vitro jest kwestia urodzenia dziecka. Często bowiem programy samorządowe, zakładające chociażby dofinansowanie do 3 zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, wprowadzają limit związany z urodzeniem pierwszego dziecka. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli parze udało się po pierwszym lub drugim in vitro szczęśliwie urodzić dziecko, taka rodzina zazwyczaj jest już wykluczona z ubiegania się o kolejne dofinansowanie procedury in vitro w ramach samorządowego programu. Bywają jednak programy, które pozwalają parze starać się o rodzeństwo dla swojego dziecka, aż do wykorzystania maksymalnej liczby oferowanych procedur. Do nich należy nowy, rządowy program refundacji in vitro na lata 2024-2025. Mogą do niego przystąpić pary, które już wcześniej korzystały z innych programów finansowania leczenia, także te, które w wyniku terapii urodziły dziecko. Muszą tylko spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji.

Ile procedur można zrealizować w ramach refundacji in vitro?

Dotychczas wdrożone programy dofinansowania do in vitro - rządowy, obowiązujący w latach 2013-2016, oraz samorządowe, różnie określają liczbę refundowanych procedur. Jeśli chodzi o pomoc finansową, którą oferują samorządowy, to samodzielnie określają one jaką kwotą będą wspierane pary przystępujące do programu refundacji in vitro oraz ile procedur zapewnią. Większość programów zakłada dofinansowanie do 5000 zł do procedury in vitro, ale też są miejsca, gdzie ustalona jest kwota do 6000 zł, rzadziej są to kwoty wyższe, np. do 10 000 zł. Niektóre miejscowości oferują wsparcie do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, inne natomiast zakładają finansową pomoc do 3 procedur IVF. Nie ma właściwie programu, który by nie określa takiego limitu.

Warto podkreślić, że w przypadku najnowszego programu rządowego na lata 2024-2028, para może przystąpić:

  • do 6 procedur in vitro w przypadku dawstwa zarodków,
  • do 4 procedur in vitro w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa nasienia,
  • do 2 procedur w przypadku dawstwa komórek jajowych.

Jakie procedury obejmuje refundacja in vitro?

Z finansowania do leczenia za pomocą zapłodnienia pozaustrojowego, in vitro, mogą skorzystać pary, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne, tj. farmakologiczne, zabiegowe, metoda inseminacji, zakończyły się niepowodzeniem. Refundację in vitro mogą wykorzystać również pary posiadające bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

Przyznane środki pokrywają m.in.

  • przeprowadzenie kwalifikacji pary,
  • punkcję pęcherzyków jajnikowych,
  • pobranie plemników i przygotowanie ich do zapłodnienia,
  • procedurę in vitro,
  • transfer,
  • mrożenie niewykorzystanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowy.

Szczegóły kwalifikacji par do programów, liczba refundowanych procedur, tak jak sposoby ich finansowania, trochę różnią się między sobą, zwłaszcza jeżeli porównamy programy samorządowe z nowym, ogólnopolskim programem rządowym finansowania in vitro. Stąd tak ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi konkretnego miasta, gminy lub województwa, a także zasadami rządowego programu finansowania in vitro. Na stronie internetowej Kliniki Bocian – dofinansowanie in vitro, w zakładkach poszczególnych miast, znajdują się wszystkie informacje, wytyczne oraz zasady, aby wziąć udział w programie refundacji i otrzymać wsparcie finansowe do leczenia za pomocą technik wspomaganego rozrodu, in vitro. Znajdują się tam również szczegółowe informacje na temat kwalifikacji par i zasad obowiązywania ogólnopolskiego programu finansowania in vitro.

Liczba procedur in vitro a dofinansowanie in vitro 2024

Ekspert: dr n. med. Grzegorz Mrugacz, dyrektor medyczny Kliniki Bocian, specjalista diagnostyki i leczenia niepłodności, także za pomocą in vitro z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Powiązane artykuły

Zobacz także