Korzystaj z wiedzy naszych specjalistów

Dawstwo komórek jajowych a refundacja in vitro

W skrócie Regulacje dotyczące anonimowego dawstwa komórek jajowych kobiety znajdują się w Ustawie o leczeniu niepłodności z 2015 roku. W dokumencie opisano także okoliczności, w których można skorzystać z dawstwa, najważniejsze wymogi i przysługujące prawa biorczyni, jak i dawczyni. Dzięki temu, że ustawa reguluje te kwestie, eliminuje się wątpliwości natury prawnej i sprawniej można pomóc niepłodnym parom. Niektóre samorządowe programy refundacji in vitro poza dawstwem partnerskim dopuszczają również dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek jajowych od anonimowych dawczyń, przy zaistnieniu pewnych okoliczności zdrowotnych. In vitro z komórkami dawczyń jest również refundowane w ramach ogólnopolskiego programu in vitro.

Jaka jest definicja dawstwa?

W Ustawie o leczeniu niepłodności określono dwie kategorie osób, które mogą skorzystać z procedur medycznie wspomaganej prokreacji, in vitro. Dokument zawiera rozróżnienie na dawstwo:

 • Partnerskie: Polega na tym, że osoby pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Dawca (mąż lub partner) przekazuje swoje komórki rozrodcze biorczyni (żonie lub partnerce). W dawstwie partnerskim stosowane są komórki rozrodcze biorczyni.
 • Anonimowe: Komórki rozrodcze (żeńskie lub męskie) oraz zarodki przekazywane są innym osobom, które nie tworzą związku partnerskiego. Najważniejsze zagadnienie związane z tym rodzajem dawstwem dotyczy zachowania pełnej anonimowości dawców. W praktyce oznacza to, że nie jest możliwe dawstwo ze wskazaniem czy wewnątrzrodzinne.

Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90

Kto może zostać anonimową dawczynią komórek jajowych?

Ustawa o leczeniu niepłodności dokładnie opisuje warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Określa dozwolone oraz zabronione działania z zakresu leczenia niepłodności, czy warunki i sytuacje pozwalające skorzystać z dawstwa komórek jajowych anonimowej dawczyni. W dokumencie uwzględnione są także zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Warto również wiedzieć, jakie wymagania stawiane są od przyszłych dawczyń. Potencjalna dawczyni powinna być:

 • kobietą młodą (od 20 do 32 r.ż.),
 • zdrowa,
 • osobą dbającą o zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • kobietą o prawidłowym indeksie masy ciała (18< BMI <25),
 • aktywna seksualnie,
 • wolna od nałogów,
 • bez obciążeń genetycznych,
 • niekarmiąca piersią.

Kiedy stosuje się anonimowe dawstwo komórek rozrodczych?

Procedura in vitro z dawstwem oocytów jest możliwa w pewnych określonych w ustawie okolicznościach. Dawczyniom oraz biorczyniom zapewniono pewien zakres praw i obowiązków, ograniczeń oraz niewskazanych, a nawet karalnych działań. Zasadniczą kwestią, od której warto rozpocząć, jest to, kogo kieruje się na leczenie niepłodności z wykorzystaniem oocytów anonimowej kobiety? Sytuacja wygląda tak, że z komórek jajowych dawczyń mogą skorzystać pary, w przypadku których partnerki nie mają własnych oocytów, bądź posiadają niewystarczającej jakości komórki jajowe, żeby mogło dojść do zapłodnienia lub prawidłowego rozwoju zarodka. Zazwyczaj odpowiadają za to:

 • przebyte terapie onkologiczne,
 • zaburzenia genetyczne,
 • przedwczesne wygasanie czynności jajników.

Wskazaniem do skorzystania z komórek jajowych dawczyni mogą być również wielokrotne poronienia lub nieudane próby zapłodnienia pozaustrojowego.

Refundacja in vitro z anonimowym dawstwem oocytów

Tylko niektóre samorządowe programy in vitro uwzględniają dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego z użyciem komórek jajowych anonimowej dawczyni. Samorządy w swoich programach refundacyjnych, podają konkretne warunki, które musi spełnić niepłodna para. Też wskazane są czynniki, które mogą wykluczyć z programu z użyciem oocytów dawczyni, wśród nich warto wspomnieć m.in. o:

 • wadach macicy bezwzględnie uniemożliwiających donoszenie ciąży,
 • braku macicy,
 • negatywnej opinii zespołu konsultacyjnego powołanego przez realizatora dotycząca gotowości pary do rodzicielstwa niegenetycznego.

Jasno i precyzyjnie określone wymogi, uporządkowana i ustrukturyzowana ścieżka postępowanie, pozwalają parze odnaleźć się w tej w trudnej oraz stresowej sytuacji związanej z bezskutecznym staraniem się o uzyskanie ciąży.

Rządowy program finansowania in vitro na lata 2024-2028 daje również parom możliwość skorzystania z 2 refundowanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyń. Tutaj obok wskazań medycznych jest również brany pod uwagę wiek – kobiety do 45 lat, a mężczyzny do 55 lat.

Rejestr dawczyń komórek rozrodczych

Zgodnie z zapisami ustawy o leczeniu niepłodności, ośrodki zajmujące się medycznie wspomaganą prokreacją oznaczają, za pomocą niepowtarzalnego znakowania, wszystkie komórki rozrodcze bądź zarodki w taki sposób, aby można je zidentyfikować oraz ich dawczyni czy dawców. Minister Zdrowia prowadzi rejestr dawców i biorczyń komórek rozrodczych i zarodków na potrzeby dawstwa innego niż partnerskie. Wszystkie dane znajdujące w rejestrze są poufne. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione, w wąskim zakresie wskazanym w ustawie.

Bank komórek jajowych

Ustawa wskazuje również czym dokładnie zajmuje się bank komórek rozrodczych i zarodków. Prowadzi on postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami w celu medycznie wspomaganej prokreacji polegające na gromadzeniu, przechowywaniu i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania u ludzi w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. W Klinice Bocian posiadamy własny bank komórek rozrodczych. Proces kwalifikacji dawczyń odbywa się w klinice i prowadzony jest przez naszych specjalistów. Dbamy o to, żeby do banku trafiały wyłącznie oocyty wysokiej jakości.

Powiązane artykuły

Zobacz także