Korzystaj z wiedzy naszych specjalistów

Badania genetyczne w diagnostyce niepłodności

W skrócie Wiele czynników może odpowiadać za niepłodność, w niektórych przypadkach jest ona spowodowana zaburzeniami genetycznymi. Pojawiają się one zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn. Przeprowadzenie diagnostyki genetycznej może potwierdzić lub wykluczyć wady, w wyniku których występują trudności związane z uzyskaniem ciąży oraz problemy z prawidłowym jej rozwojem. Badania pomagają również oszacować ryzyko przekazania dziecku chorób lub wad genetycznych.

Kiedy warto wykonać badania genetyczne?

Rozszerzenie diagnostyki niepłodności o dodatkowe badania genetyczne może być wskazane w różnych sytuacjach.

Zwłaszcza zaleca się je, gdy:

 • u pary nie  stwierdzono żadnej innej jednoznacznej przyczyny problemów z uzyskaniem ciąży,
 • rodzina któregoś z partnerów jest obciążona nieprawidłowościami genetycznymi,
 • para boryka się z objawami mukowiscydozy,
 • w trakcie wcześniejszej ciąży wystąpiły komplikacje (stany przedrzucawkowe, przedwczesny poród itd.),
 • u dzieci badanej pary stwierdzono niską masę urodzeniową, rozszczep wargi lub wady mięśnia sercowego.

Dodatkowymi wskazaniami mogą być także:

U kobiet:

 • pierwotny brak miesiączki,
 • nawykowe poronienia lub inne komplikacje w trakcie ciąży,
 • przedwczesne wygasanie czynności jajników.

U mężczyzn:

 • nieprawidłowości związane z parametrami nasienia (zwłaszcza azoospermia i oligospermia).

Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście
+48 22 300 50 90

Rodzaje badań genetycznych

W ramach podstawowej diagnostyki genetycznej wykonywane jest badanie kariotypu (zestawu chromosomów znajdującego się w komórkach somatycznych i płciowych człowieka). Analiza cytogenetyczna pozwala zweryfikować liczbę chromosomów, ich wygląd oraz połączenia pomiędzy nimi. Nieprawidłowy kariotyp może wiązać się z występowaniem problemów z uzyskaniem ciąży oraz chorób genetycznych u potomstwa.

Dodatkowo przeprowadza się również badania:

 • AZF – w trakcie diagnozy wykonuje się ścisłą analizę regionu umieszczonego na długim ramieniu chromosomu Y, odpowiedzialnego za prawidłową spermatogenezę. Mutacje w jego obrębie bądź brak któregoś z  genów zwykle powodują u mężczyzn skrajną oligozoospermię bądź azoospermię;
 • CFTR – sprawdza mutacje białka CFTR, które odpowiadają za rozwój mukowiscydozy i niektórych przyczyn męskiej niepłodności (głównie za nieprawidłowości związane z budową narządów rodnych oraz parametrami nasienia). W przypadku kobiet często wywołują także zaburzenia miesiączkowania oraz produkcję zbyt gęstego śluzu w macicy, uniemożliwiającego swobodne przemieszczanie się komórek rozrodczych do jej wnętrza;
 • MTHFR – jego badanie określa predyspozycje genetyczne do zaburzeń metabolizmu kwasu foliowego, podwyższonego poziomu homocysteiny oraz nadkrzepliwości krwi. Mutacje genu MTHR stanowią także jeden z czynników, powodujących stwardnienie rozsiane oraz wady cewy nerwowej u płodu;
 • czynnik V Leiden – weryfikuje obecność mutacji czynnika V (zwaną również mutacją Leiden), który odgrywa kluczową rolę przy procesie krzepnięcia krwi. Jej występowanie zalicza się do jednej z najczęstszych przyczyn powstawania chorób zakrzepowo-zatorowych, a także zwiększonego ryzyka poronień samoistnych oraz innych komplikacji w trakcie ciąży.

Do powyższych badań nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Wszystkie z nich opierają się na analizie próbki krwi, pobieranej z żyły łokciowej.

Gdzie wykonać?

Diagnostykę pod kątem wad genetycznych można wykonać w każdej placówce medycznej Kliniki Bocian w godzinach pracy punktu pobrań. Więcej na temat kosztów i rodzaju przeprowadzanych badań znajduje się w naszym cenniku.

Niepłodność i badania genetyczne

Ekspert: dr Jarosław Niemoczyński. Jest specjalistą ds.  diagnostyki i leczenia niepłodności, stosując in vitro oraz inseminację. Dyrektor medyczny Kliniki Bocian w Warszawie.

Powiązane artykuły

Zobacz także