prof. dr hab. n. med.
Lechosław Putowski

SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Umów wizytę

Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz endokrynologii. Zajmuje stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownika Kliniki Ginekologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie i konsultanta Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe i za twórcze wyniki w pracy naukowej, wyróżniony odznaką „Lekarz Niezwykły”, odznaką honorową przyznawaną przez Ministra Zdrowia „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” oraz indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac na temat „Autokrynna regulacja czynności germinatywnej jajnika”. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych, członek wielu towarzystw naukowych.

Education icon
Education

Stypendysta:

Stypendysta:

 • Stypendium Kliniczne: Visiting Clinician Program w Oak Brook Fertility Center, Chicago, USA
 • Stypendium naukowo-kliniczne Bundesministerium fur Gesundheit (German Ministry of Health) at Institut für Reproduktionsmedizin, Westfälishche Wilhelms-Universität, Münster, Germany.
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, w Institute for Cancer Research and Molecular Biology, Temple University, Philadelphia, USA
 • Stypendium im. Fulbrighta, Wydział Endokrynologii Rozrodu, Uniwersytet Maryland w Baltimore (USA)
 • Stypendium doktoranckie, Akademia Medyczna w Lublinie
Membership icon
Membership

Towarzystwa naukowe:

Towarzystwa naukowe:

 • Klaster Lubelska Medycyna
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu
 • Special Interest Group Andrology - ESHRE
 • European Society for Human Reproduction and Embryology - ESHRE
 • Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta International Society for Interferon and Cytokine Research
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej
Languages icon
Languages

Języki:

Języki:

 • Angielski
Publication icon
Publication icon

Członkostwo:

Członkostwo:

 • Członek Zespołu ekspertów przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej opracowujących projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części
 • Członek Zespołu przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej d/s opracowania standardów postępowania przy procedurze zapłodnienia pozaustrojowego finansowanego ze środków publicznych
 • Członek zespołu przy Narodowym Funduszu Zdrowia powołanego celem określenia zakresu czynności wchodzących w skład „Procedury IVF” oraz jej wycena
 • Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej (BŚOZ) w dziedzinie Endokrynologia
 • Członek Zespołu ekspertów ds. wczesnej ciąży przy ESHRE
 • Członek Zespołu Recenzentów Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego
 • Decyzją Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa członek zespołu d/s opracowania programu edukacyjnego i schematu organizacyjnego modułu specjalizacji „Endokrynologia ginekologiczna i medycyna rozrodu”
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji jednostek w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego