Dr n. med.

Małgorzata Jarnot

Studia medyczne ukończyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako doświadczony ginekolog i położnik z powodzeniem prowadzi ciąże. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności. Uzyskała liczne certyfikaty z zakresu badań ultrasonograficznych w obszarze ginekologii i położnictwa. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc zarówno w polskich, jak i zagranicznych kursach oraz szkoleniach specjalistycznych.

Wykształcenie i staże:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
 • Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach – Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiego UM
Małgorzata Jarnot
Dr n. med.

Małgorzata Jarnot

Studia medyczne ukończyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako doświadczony ginekolog i położnik z powodzeniem prowadzi ciąże. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności. Uzyskała liczne certyfikaty z zakresu badań ultrasonograficznych w obszarze ginekologii i położnictwa.

Więcej o lekarzu:

Studia medyczne ukończyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako doświadczony ginekolog i położnik z powodzeniem prowadzi ciąże. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności. Uzyskała liczne certyfikaty z zakresu badań ultrasonograficznych w obszarze ginekologii i położnictwa. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc zarówno w polskich, jak i zagranicznych kursach oraz szkoleniach specjalistycznych.

Wykształcenie i staże:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
 • Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach – Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiego UM

Najważniejsze certyfikaty:

 • Certyfikaty Fetal Medicine Foundation
 • Certyfikaty Mazurskiej Szkoły USG i Ginekologii
 • Certyfikaty Mazowieckiej Szkoły Ultrasonografii
 • Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii

Języki:

Angielski

Najważniejsze publikacje:

 • Zespół Budd-Chiari indukowany doustną antykoncepcją hormonalną u pacjentki z wrodzona trombofilią - mutacją czynnika V-Leiden, opis przypadku” (Ginekologia Polska)
 • Coexistance of autoimmune polyglandular syndrome type 2 and diabe-tes insipidus in pregnancy (Am J Med Sci.)
 • Anti-inflammatory effects of bromocriptine in a patient with autoimmune polyglandular syndrome type 2. (Neuro Endocrinol Lett.)