Refundacja leków

Nazwa leku
Cena 100%
Cena po refundacji

Cetrotide, 0,25 mg

131,14zł

65,57zł

Elonva, 100 μg

2145,75zł

434,49zł

Elonva, 150 μg

2145,75zł

434,49zł

Fostimon, 75 j.m.

70,84zł

3,20zł

Gonal-f, 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 μg/0,5 ml)

463,26zł

139,90zł

Gonal-f, 75 j.m. (IU) (5,5 μg)

120,73zł

42,30zł

Gonal-f, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 μg/1,5 ml)

1364,79zł

388,30zł

Gonapeptyl Daily 0,1 mg/ml

186,85zł

3,20zł

Menopur, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH

1558,30zł

255,25zł

Menopur, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH

785,40zł

135,46zł

Orgalutran, 0,25 mg

131,14zł

65,57zł

Puregon, 300 j.m.

349,86zł

26,50zł

Puregon, 600 j.m.

687,23zł

37,29zł

Informacje umieszczone na stronie internetowej Kliniki Bocian, dotyczące leków, nie stanowią reklamy produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne i zostały tam umieszczone jedynie w celu określenia orientacyjnych kosztów procedur leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu. Sposób postępowania i stosowanie produktów leczniczych jest ustalany przez lekarzy indywidualnie z każdym z pacjentów Produkty lecznicze, których nazwy zostały umieszczone na stronie internetowej Kliniki Bocian są podane jedynie poglądowo i nie mają na celu zachęcania do ich stosowania, zwiększenia liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji danych produktów leczniczych.