dr n. med. Mariusz Święc

DR N. MED.MARIUSZ ŚWIĘC

Specjalista położnictwa i ginekologii z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu pacjentek w ciąży.
Specjalizuje się w badaniach ultrasonograficznych oraz w badaniach pranatalnych.

Opinie na portalu Znany Lekarz

22 opinii

Biografia

Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Białymstoku

Doświadczenie

Asystent i pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku. Starszy asystent w Poliklinice Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku. Konsultant w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Miejskim w Białymstoku.

Najważniejsze publikacje:

Anti-phospholipid antibodies in serum of pregnant and non-pregnant women (Reumatologia)
Przeciwciała antyfosfolipidowe jako przyczyna niepowodzeń położniczych (Kliniczna Perinatologia i Ginekologia)

Języki:

Angielski