Aktualności

Czerwiec 22, 2016


pierwsza wizyta

Badanie nasienia jest podstawowym działaniem pozwalającym na diagnozę męskiej płodności. Próbka podlega ogólnej kontroli koloru, pH, lepkości i objętości, jak również ocenie mikroskopowej, gdzie sprawdza się liczbę plemników w milimetrze nasienia, a także ich ruchliwość. Badanie pozwala nie tylko określić zdolności prokreacyjne mężczyzny, ale również dostarcza informacji o stanie zdrowia, umożliwia chociażby wykrycie stanów zapalnych narządów rozrodczych.

Żeby skorzystać z bezpłatnych badań w ramach wakacyjnej akcji ,,Płodny Polak" należy zarejestrować się wcześniej telefonicznie w wybranej Klinice Bocian w Katowicach (tel. 32 701 04 60), w Warszawie (tel. 22 634 37 74) lub w Białymstoku (tel. 85 744 77 00). Liczba miejsc jest ograniczona.

Przygotowując się do badania należy zachować wstrzemięźliwości seksualną przez 3-5 dni. Optymalne jest pozyskanie nasienia do badania w placówce, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, dzięki temu jest szybko przekazywane do laboratorium ograniczając w ten sposób czynniki, które mogłyby zaburzyć wynik. Nasienie można również pobrać w domu, jednak w tym przypadku trzeba przechowywać je w temperaturze 36,6 °C, a czas jego dostarczenia do placówki nie powinien przekraczać 30 minut. Badanie wymaga wykorzystania sterylnego pojemniczka oraz zachowania szczególnych zasad higieny intymnej.

Więcej o kampanii "Płodny Polak" można znaleźć na stronie www.plodnypolak.pl