Aktualności

Październik 12, 2017


pierwsza wizyta

Nasz ośrodek został jednym z realizatorów programu: „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.

 

Wysokość dofinansowania

Program dla mieszkańców Warszawy obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do każdej procedury zapłodnienia pozaustrojowego i nie więcej niż 80% całej procedury. Maksymalnie przysługuje refundacja do 3 zabiegów, o ile w wyniku poprzednich prób nie doszło do urodzenia dziecka. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pary podejmujące leczenie w Klinice Bocian w ramach programu dla mieszkańców Warszawy mają zapewnioną wizytę kwalifikacyjną, stymulację hormonalną owulacji wraz z monitoringiem i niezbędnymi badaniami, punkcję jajników ze znieczuleniem, a także pobranie nasienia i przygotowanie plemników, zapłodnienie komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych i nadzór nad rozwojem zarodków, transfer zarodków do jamy macicy, jak również kriokonserwację pozostałych zarodków. Budżet warszawskiego programu na lata 2017-2019 wynosi 22 mln zł.

 

Kwalifikacja par

Do stołecznego programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję spełniające następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,
  • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
  • pozostają w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
  • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

 

Rozpoczęcie rekrutacji par

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji par do programu refundacji in vitro zostanie zamieszczona na zarówno na stronie Urzędu m.st. Warszawy, jak i realizatora - Kliniki Bocian.

In vitro w Klinice Bocian

Klinika Bocian należy do wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce. Oferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii medycyny rozrodu. Nasi pracownicy są cenionymi specjalistami z międzynarodowym doświadczeniem i osiągnięciami w dziedzinie niepłodności oraz ginekologii. Placówkę wyróżniają wysokie standardy oraz skuteczność leczenia. Klinika Bocian była jednym z realizatorów rządowego programu refundacji in vitro, realizuje obecnie również samorządowe programy refundacji programów zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Sosnowca i Częstochowy. Klinika Bocian  dysponuje trzema oddziałami: w Warszawie, Katowicach i Białymstoku.