Aktualności

Kwiecień 18, 2017


pierwsza wizyta
Z dofinansowania mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria:
- wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;
- posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;
- zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu;
- w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.
 
Para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania w wysokości do 5.000,00 zł, nie więcej niż 80% kosztów w okresie realizacji programu tj. w 2017 roku.
 
Mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosku oraz oświadczenia bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów:
  • Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. - w placówkach Kliniki Bocian: ul. Dąbrówki 13, 40-081 Katowice/ ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok/ ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa - dysponujące 20 miejscami, 
  • ARTVIMED – Choroby Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legendy 3/ lok. 1 30-147 Kraków dysponujące 25 miejscami.

Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty do pobrania