Aktualności

Marzec 10, 2017


pierwsza wizyta
Jest to jedyna klinika zlokalizowana na Śląsku, która będzie leczyła metodą in vitro niepłodne pary z Sosnowca korzystające z miejskiej refundacji. Przez okres czterech lat miasto planuje przeznaczyć na ten cel 800 tys. zł, czyli po 200 tys. zł rocznie.

Leczenie w Klinice Bocian
W Klinice Bocian pary mają dostęp do usług medycznych oferowanych przez doświadczonych lekarzy, specjalizujących się w leczeniu niepłodności oraz doskonałych embriologów. Klinika zapewnia nowoczesny sprzęt medyczny, taki sam, jakim posługują się też renomowane kliniki na zachodzie. Placówkę wyróżniają wysokie standardy oraz skuteczność leczenia. Dodatkowo pobliska lokalizacja – ośrodek w Katowicach - zapewnia mieszkańcom Sosnowca szybki i bezproblemowy dojazd na leczenie. Klinika Bocian była również jednym z realizatorów rządowego programu refundacji in vitro, który cieszył się dużym zainteresowaniem – skorzystało z niego tutaj ponad 1100 niepłodnych par.

Wysokość dofinansowania
Program dla mieszkańców Sosnowca obejmuje refundację in vitro do wysokości 80% kosztów - łącznie nie więcej niż 5 tys. zł. co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Dofinansowanie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pary podejmujące leczenie w Klinice Bocian w ramach miejskiego programu dla mieszkańców Sosnowca mają zagwarantowaną wizytę kwalifikacyjną, stymulację hormonalną, punkcję jajników ze znieczuleniem, procedurę ICSI (docytoplazmatyczną iniekcję plemników), pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków oraz transfer zarodków do jamy macicy. Pary uczestniczące w miejskim programie dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego będą mogły zdecydować się na leczenie w pobliskiej Klinice Bocian w Katowicach.

Kwalifikacja par
Do sosnowieckiego programu zostaną zakwalifikowane pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:
- wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia,
- posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego,
- zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu,
- w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.
 
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji par do programu refundacji in vitro zostanie zamieszczona na tydzień wcześniej zarówno na stronie Urzędu Miasta, jak i realizatora Kliniki Bocian.