Aktualności

Luty 16, 2017


pierwsza wizyta

Ośrodek został jednym z realizatorów programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy” w roku 2017. Wnioski par będą przyjmowane w dniach 22-28 lutego br. w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

In vitro w Klinice Bocian

Klinika Bocian należy do wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce. Oferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii medycyny rozrodu. Pracownicy kliniki są cenionymi specjalistami o międzynarodowym doświadczeniu i uznanych osiągnięciach w dziedzinie niepłodności oraz ginekologii. Placówkę wyróżniają wysokie standardy oraz skuteczność leczenia. Klinika Bocian była jednym z realizatorów rządowego programu refundacji in vitro. Cieszył się on dużym zainteresowaniem – skorzystało z niego tutaj ponad 1100 par. Klinika Bocian  dysponuje trzema oddziałami: w Katowicach, Białymstoku i Warszawie. Pacjenci z Częstochowy korzystający z miejskiego dofinansowania in vitro będą mogli wybrać dowolną placówkę Kliniki Bocian.

 

Kwota dofinansowania

W bieżącym roku na realizację programu w Częstochowie zabezpieczono w miejskim budżecie 150 tys. zł, co wystarczy na pomoc dla 30 par. Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Składanie wniosków

Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza pary, które w tym roku chcą starać się o dofinansowanie zabiegu in vitro w ramach miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego do składania wniosków od 22 do 28 lutego 2017 r. w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 -  IV p. pokój nr 413. Więcej informacji i wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl (w zakładce Zdrowie > Programy polityki zdrowotnej realizowane przez miasto > Informacja dla mieszkańców na temat programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2017 r.). Pary, które chcą skorzystać z leczenia in vitro w Klinice Bocian powinny wskazać we wniosku Centrum Bocian, spółkę zarządzającą klinikami.

 

In vitro  w Częstochowie

Częstochowa była pierwszym miastem, które wprowadziło program dofinansowania zabiegów in vitro. Zabiegi finansuje już piąty rok.