Fundusze Europejskie

CENTRUM BOCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:


CENTRUM BOCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy


Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy


Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Bocian spółki z ograniczona odpowiedzialnością spółki komandytowej


Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (3 miesiące).


Wartość projektu: 232 329,75 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 232 329,75 PLNFundusze Europejskie